ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Vakok Világa 2020. február


Vakok Világa

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Kiadványa

81. évfolyam 2. szám

2020. február

Felelős kiadó: dr. Nagy Sándor elnök
Szerkesztő: Sztakó Krisztina
Kiadóhivatal: 1146 Budapest, Thököly út 105.
Telefon: 384 84 40
E-mail: vakokvilaga@mvgyosz.hu
Posta: MVGYOSZ 1406 Budapest, Pf.: 44.
Az újság előfizethető a kiadónál és az MVGYOSZ tagegyesületeinél
ISSN: 0209-6765

Tartalomjegyzék

Házunk tájáról
Ülésezett az MVGYOSZ elnöksége
Elnöki beszámoló a 2019. december 13. és 2020. január 28. között végzett munkáról
A szakmai vezető beszámolója a 2019. december 12. és 2020. január 28. között végzett munkáról
A jövő évi népszámlálás ügyében a KSH szakmai egyeztetésre hívta az MVGYOSZ-t
Konferencia az ésszerű alkalmazkodásról

Nyelvünk csodái, irodalmunk szépségei
A hangomat adom - beszélgetés Jancsó Saroltával
Anekdoták híres emberekről 4
Versvilág - összeállította Árvay Mária
Első a család
Ismerjük meg a mentorok munkáját
Beszélgetés Berkó Norbert Távszem mentorral
Beszélgetés Pintér Norbert Távszem mentorral
Az együttműködés, amiből hangoskönyvek születnek - Interjú Nagyné Berke Mónikával
Iskolaérettséget vizsgáló kérelem
Tuti tippek, rövid hírek
Hogyan juthat el hozzánk?
Több mint tízezer teszthívás - eredményes volt a próbaüzem
Megnyitotta kapuit a segédeszközbolt
Indul a kölcsönzés a hangoskönyvtárban
Költözik a Louis Braille Könyvtár
Ismét lehet jogi tanácsot kérni
Okosodjon az Okosklubban
Újra mesejáték, rádiójáték és színházi közvetítés
Hamarosan kapható lesz a klasszikus billentyűzetű, magyarul beszélő mobiltelefon
Okosmorzsák
Megszűnt a Windows 7 támogatása
Mi történt a kutyaiskolában?

Meghívók, közlemények, hirdetések
Közvélemény-kutatás - felhívás Távszem felhasználók részére
Idén is várja vendégeit az MVGYOSZ balatonboglári üdülője
Egyezség az EBH előtt
Közösen a munkáért Bács-Kiskunban
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete közleménye
A BKK Inclusion projekt felhívása
„Tükörben a vers, tükörben a költő"
Irodalmi pályázat ismét - VGYKE - Szülő-Példa-Érték 2.0
Irodalmi pályázat
20. Fekete István Emlékverseny
Nőnapi meghívó
Vakmisszió csendes hete
Braille-táblát vennék
Képleírások

 

Házunk tájáról

 

Ülésezett az MVGYOSZ elnöksége

A vezetőség kitűzte az idei küldöttgyűlés időpontját, valamint döntött az SZJA 1% és a költségvetési támogatás továbbadásának mértékéről és feltételeiről.
Az MVGYOSZ vezetősége január 29-én megtartotta ez évi első ülését. Az elnök, a gazdasági és a szakmai vezető beszámolójának elfogadása után az idei választó küldöttgyűlés időpontjában állapodott meg (május 21., csütörtök). Ütemezte a meghívó és a jelöltlista kiküldésének időpontját, a közhasznúsági melléklet és szakmai beszámoló elkészítésének időpontját. A vezetőség meghatározta továbbá, hogy a választásig mikor ülésezik: március 13 és április 27.
A gazdasági vezető ismertette az elnökséggel, hogy 2018-ban a 2017. évi SZJA 1%-ból 16.657.399 Ft-ot kapott a szövetség. Ennek 50%-át adta tovább a tagegyesületei részére. 2019-ben a 2018. évi SZJA 1% összege 13.829.040 Ft. Ez körülbelül 2,8 millió forinttal kevesebb, mint előző évben. Az idén is 50%-ot adna tovább tagegyesületeinek a szövetség. Felmerült a 70-30 arányszám is, amelyből 70% a tagegyesületeké és 30% a szövetségé maradna, de az elnökség rövid vita után a 60-40%-os elosztás mellett döntött. Így az SZJA 1%-ból 60% a tagegyesületeket illeti, 40% pedig a szövetségé lesz.
A következő napirendi pontot ismét a gazdasági vezető ismertette: 2019-ben a szövetség 214.100.000 Ft-ot kapott a költségvetési támogatásból. Ennek 45%-át adta át az egyesületeknek. 2020-ban 236.400.000 Ft-ot kap a szövetség. Az elnök és a gazdasági vezető idén is a 45-55%-os elosztást javasolta. Így idén az egyesületek 106.380.000 Ft-ot kapnak, ami 9,6 millió forinttal lesz több, mint 2019-ben. Az elnökség a javaslatot elfogadta. Következett a költségvetési támogatás elosztásának szempontrendszere. Az eddigi 2 millió forintos alapösszeg megmaradt. Az ezen felül továbbadott támogatási összeg 60%-a a pontrendszer alapján, 40%-a pedig taglétszám-arányosan kerül elosztásra.
Az elnökség dr. Nagy Sándor előterjesztése alapján támogatta egy új személygépkocsi vásárlását.
Felmerült az ülésen a többes tagság kérdése. A vezetőség egyetértett abban, hogy az MVGYOSZ arcképes igazolványát bárki részéről, legyen az tag vagy tagegyesület, az érvényesítés során megrongálni, abból bélyeget eltávolítani tilos. Ismét hangsúlyozták az elnökségi tagok, hogy mindegy, hol érvényesítik az igazolványt a látássérültek, egy naptári évre csak egy érvényesítés lehetséges és egy személynek egy időben csak egy igazolványa lehet.
Végül Fodor Ágnes kezdeményezte a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete tevékenységének felülvizsgálatát, hogy az mennyire egyeztethető össze a szövetség alapszabály szerinti működésével. Dr. Ozvári-Lukács Ádám a következő elnökségi ülésre elkészíti az ezzel kapcsolatos dokumentációt.
Sztakó Krisztina

 

Elnöki beszámoló a 2019. december 13. és 2020. január 28. között végzett munkáról

 

Nagy érdeklődés mellett megtartottuk a Távszem projekt sajtónyilvános zárórendezvényét.
Tájékoztatást kértünk a Belügyminisztérium illetékes helyettes államtitkárától arról, hogy a bírósági és közigazgatási eljárásokban elektronikus ügyintézésre használható akadálymentes felület, illetőleg felületek, melyek kiváltják az ÁNYK használatát, mely időponttól válnak elérhetővé.
Többszöri egyeztetést követően 2018. évben megállapodás jött létre a minisztérium, valamint az érintett informatikai felületek fejlesztését végző NISZ Zrt. és KOPINT-DATORG Kft., továbbá az MVGYOSZ között. Ennek keretében az említett cégekkel együtt a minisztérium vállalta, hogy 2019 végéig valamennyi szükséges informatikai fejlesztést elvégez, és 2020 elejétől biztosítja az elektronikus ügyintézésre szolgáló felületek egyenlő hozzáférhetőségét a látássérült személyek számára - ide értve a közigazgatási és bírósági eljárásokat, illetőleg felületeket is. A megállapodásra tekintettel a szövetség az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz benyújtott kérelmét visszavonta, s így a közigazgatási eljárás érdemi határozat meghozatala nélkül megszüntetésre került.
Az Önállóan lakni - Közösségben élni csoport bemutatta annak a közelmúltban végzett kutatásuknak az eredményeit, amellyel azt mérték fel, hogy a fogyatékossággal élő embereknek milyen tapasztalataik vannak a támogató szolgálatokkal, illetve a személyi segítéssel kapcsolatban, és mi az, amin szerintük változtatni kellene. A rendezvényen Németh Orsolya munkatársam képviselte a szövetséget, aki a tapasztalatokat az alábbiak szerint foglalta össze: a válaszadók nehezményezik, hogy a támogató szolgáltatás csak munkaidőben (8-16 óra között) érhető el, de sokak számára még akkor sem, egyszerűen nem kötnek szerződést, ha nincs kapacitás az ellátásukra. Vidéken sok a fehér folt, vannak olyan területek, ahol egyáltalán nincs támogató szolgálat még munkaidőben sem. Az is probléma, hogy a támogató szolgálat sok olyan helyzetben nem segít, ami nem a mozgássérült személy közvetlen személyes szükségleteihez kapcsolódik, pl. a lakás rendben tartásában, ami egy mozgássérült ember számára természetesen gyakran szintén megoldhatatlan. Ugyancsak nem tudnak segíteni a támogató szolgálatok a munkavállalás során, pl. a munkahelyen a mosdóhasználatban, evésben, stb. Szintén nem kapnak a rászorulók segítséget kulturális, szabadidős igényeik kielégítéséhez, pl. színházba, sportolni eljutásban, stb. Egyáltalán nincs segítség éjjel és hétvégén, sokan pedig csak azért kénytelenek bentlakásos intézményben élni, mert nem tudják megszervezni és megfizetni a folyamatos személyi segítséget, a család pedig vagy nem bírja, vagy nincs. A támogató szolgálatok finanszírozása az elmúlt tíz évben kevesebb, mint a felére csökkent, miközben minden fórumon az hangzik el, hogy támogatni kell a fogyatékossággal élő embereket, a súlyosan mozgássérült érintettek a gyakorlatban ebből igen keveset érzékelnek. Az sem elhanyagolandó szempont, hogy az érintettek nem választhatják meg pl. szimpátia alapján, hogy kitől veszik igénybe és fogadják el a segítséget, ez is erősíti kiszolgáltatottságukat. A Távszem a látássérültek esetében részben már megoldást nyújt ezekre a nehézségekre, bár egy mozgássérültnek természetesen más megoldások kellenek.
Aláírtam a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatásáról szóló szerződést a Fővárosi Kormányhivatallal.
A további sikeres együttműködés megerősítése és folytatása érdekében a Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.-vel korábban megkötött megállapodásunk meghosszabbítását aláírtam.
Összdolgozói értekezletet tartottam, amelyen ismertettem a munkatársakkal a szövetség szolgáltatásainak és szervezeti működésének átszervezése érdekében tett intézkedéseket, az azzal járó személyi változásokat.
Az EMMI szociális államtitkárságával egyeztettük a székházfelújítás támogatásának jelenlegi helyzetét és a Távszem működtetésének forráslehetőségeit. Jeleztem továbbá igényünket további bértámogatásra hangoskönyv készítéshez és a mentorok továbbfoglalkoztatása érdekében.
Tárgyaltam a Telekommal a flotta megújításáról.
Az ORFK - közreműködésünkkel - elkészítette a rendőrségi tájékoztató anyagot, amelyben felhívják a figyelmet a látássérült emberekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókra. A dokumentumot szakmai jóváhagyásunkat követően széles körben fogják terjeszteni az intézkedést foganatosító rendőrségi dolgozók körében.
A Központi Statisztikai Hivatal egyeztető fórumokat szervez, amelyen tájékoztatják a résztvevőket a népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos tervekről, a kérdőívek tervezett tartalmáról, és összegyűjtik az ezzel kapcsolatos véleményeket, javaslatokat. Az első megbeszélés témája az egészségi állapot kérdezése volt, amelyen előzetes egyeztetést követően az MVGYOSZ jogtanácsosa vett részt.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Budapest Fővárosi Kirendeltsége igazgatójának felkérésére részt vettem a VÁI intézményvezetői posztjának betöltésére kiírt pályázatra jelentkező személyek alkalmasságának elbírálásában.
Munkatársaim részt vettek a MEOSZ győri rendezvényén, a „Velünk színesebb a világ" - Ésszerű alkalmazkodás a mozgáskorlátozott emberek mindennapjaiban elnevezésű transznacionális projektjének, Észszerű alkalmazkodás - valódi társadalmi egyenlőség című zárókonferenciáján, majd ezt követően Budapesten a kompetenciafejlesztő tréningen, amelyen közösen dolgozták fel a résztvevők az ésszerű alkalmazkodás gyakorlati megvalósulásának lépéseit.
Országos rendezvénysorozatot indított útjára 2020. január 17-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesten, a Várkert Bazárban, amelynek nyitórendezvényén képviseltem a szövetséget. A rendezvény témája a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának bővítése volt.
A Magyar Orvosi Kamara szerint az eredményes gyógyítás és gyógyulás egyik feltétele a harmonikus orvos-beteg viszony, amely a betegbiztonságon alapszik. Az együttműködés lehetséges kereteinek kidolgozása céljából a Magyar Orvosi Kamara elnöksége megbeszélést kezdeményezett a magyarországi betegszervezetek képviselőivel egy jövőbeni együttműködés reményében, amelyen részt vettünk a látássérült emberek képviseletében.
Az NFSZK azzal kereste meg a szövetséget, hogy tegyünk javaslatot a fogyatékosságüggyel kapcsolatos továbbképzésekre. A témát érintő állásfoglalásunkat levélben küldtük meg részükre. A képzési program része a Szociális humán erőforrás fejlesztése című kiemelt projekt megvalósításának.
Együttműködési megállapodást írtunk alá az Infoalappal az alapítvány által működtetett Lapról hangra portál (www.laprolhangra.hu) újságcikk-katalógusának az MVGYOSZ tulajdonában álló online hangoskönyvtári alkalmazásban történő elérhetővé tételéről, a szolgáltatás integrálásáról. Ezáltal lehetővé válik, hogy az MVGYOSZ vak és gyengénlátó tagjai a hangoskönyvek mellett közvetlenül érhessék el és hallgathassák meg az önkéntesek által felolvasott több ezer újságcikk hangos változatát.
Tárgyalási időpontokat egyeztettem értékesítő cégekkel egy új személygépkocsi beszerzése céljából.
Megkezdtük a költségvetési támogatás folyósítása érdekében a szükséges dokumentumok összeállítását.
dr. Nagy Sándor elnök

A szakmai vezető beszámolója a 2019. december 12. és 2020. január 28. között végzett munkáról

A 2019-es év vége és a 2020-as év eleje főként az MVGYOSZ székhely munkaállomásainak és szolgáltatásainak az ideiglenes telephelyre történő költöztetésével telt. Ez idő alatt az MVGYOSZ szolgáltatásai - kivéve a Távszem szolgáltatást - szüneteltek.

Szolgáltatások, vezetőségi és ügyviteli munkaállomások költöztetése
A költözéssel kapcsolatos feladatok tervezésével és koordinálásával a munkáltató Erhart Pétert és dr. Nagyné Berke Mónikát bízta meg. Az én feladataim az alábbiak voltak:
saját munkaállomásom és munkaeszközeim (kivéve az informatikai eszközöket) előkészítése a szállításhoz
közreműködés a szállítási egységek előkészítésében
közreműködés szállításban
közreműködés berendezési tárgyak elhelyezésében.
A költöztetésben a feladatra szakosodott cég segítségét is igénybe vette a szövetség, de ezen felül maradt sok olyan csomag és bútormozgatási feladat, amelyet a munkatársaknak kellett elvégezniük. Ilyenkor beosztástól függetlenül azok a munkatársak, akik egészségügyi szempontból alkalmasak a feladatok elvégzésére, részt vettek a munkában.

Nyilvánossági kommunikációs tevékenység
Az MVGYOSZ nyilvánossági kommunikációjának minőségi fejlesztése érdekében a szövetség január elejétől új munkatársat foglalkoztat, kommunikációs vezető munkakörben. A kommunikációs vezető irányítja a hírlevél szerkesztésével, az MVGYOSZ honlapjának tartalom előállításával és tartalomfeltöltésével, a Vakok Világa cikkeinek írásával és szerkesztésével megbízott munkatársait. Emellett felügyeli a DM levelek tartalom előállítását is.

Adományszervezés
December és január az adományozás hónapja. December 22-én a Jó kutya kutyaiskolában voltam aktív résztvevője egy vakvezető kutyás bemutatónknak, ahol több, mint 100.000 Ft adományt adtak össze a jelenlévők. Január 25-én az Explorer Vasutas Világjáró Klub meghívásának tettünk eleget a VKK vezetőjével, ahol szintén vakvezető kutyás bemutatót tartottunk. Ennek eredménye több, mint 30.000 Ft pénzadomány + kb. ugyanekkora értékű kutyafelszerelés és kutyatáp adomány lett.
A DM tevékenységhez tartozó első HM kampány és első PM kampány előkészítése is megtörtént.

BlindShell
A klasszikus, fizikai billentyűzetes, beszélő telefon magyar nyelvű változatának készítése még folyamatban van. A több, mint 5600 fordítandó tétel egyre hosszabb szövegeket tartalmaz, illetve a helyes eredmény érdekében esetenként gyakorlatban is ki kell próbálni az adott funkciót.
Sokan keresik az MVGYOSZ-t, érdeklődve a készülék megvásárolhatósága ügyében. Ennek oka, hogy már több alkalommal is bejelentésre került olyan időpont, amely a megvásárolhatóság dátumára vonatkozó tervet vázolta. Fontos, hogy az MVGYOSZ sohasem tett ígéretet arra, hogy adott dátumon már megvásárolható lesz a készülék. A közölt időpontok minden esetben tervezett időpontokként voltak megnevezve, nem garantált időpontként.

Éves beszámoló készítése
Megkezdődött a 2019-es évről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló készítése. Ennek első lépése minden esetben az adott szakterületen dolgozó munkatársak általi beszámolók elkészíttetése. Jelenleg ez van folyamatban.
Angyal Gábor szakmai vezető

A jövő évi népszámlálás ügyében a KSH szakmai egyeztetésre hívta az MVGYOSZ-t

A soron következő, immár 16. népszámlálást 2021. május-június hónapokban tartják hazánkban. Az adatgyűjtésre ezúttal már papír alapú kérdőívek nélkül, kizárólag elektronikus formában kerül sor.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népszámlálási és Népesedési Statisztikai Főosztálya - több, fogyatékos személyek érdekképviseletét ellátó szervezet mellett - az MVGYOSZ-t is szakmai egyeztetésre kérte fel a 2021-ben tartandó népszámlálással kapcsolatban.
Az elektronikus kérdőíveket vagy az interneten keresztül önállóan lehet majd kitölteni, vagy pedig kérdezőbiztosok segítségével, akik szintén elektronikus eszközt használva készítik az interjúkat. Ezért is elengedhetetlen, hogy a kitöltésre szolgáló elektronikus felületek mindenki, így a látássérült polgárok számára is teljeskörűen, akadálymentesen hozzáférhetőek legyenek. Épp emiatt, illetve a korábbi népszámlálások során tapasztalt problémák, hiányosságok okán tartotta fontosnak a hivatal a folyamatos szakmai egyeztetéseket. Ezt a törekvést az MVGYOSZ is üdvözölte, hiszen már 2019 tavaszán írásban jeleztük együttműködési szándékunkat. A 2021. évi népszámlálás a vonatkozó uniós szabályozás (763/2008/EK Népszámlálási keretrendelet és kapcsolódó végrehajtási rendeletei), valamint a 2018. évi CI. törvény rendelkezései alapján kerül megtartásra. A törvény - egyebek mellett - a népszámlálás során gyűjtendő adatok körét, valamint adatvédelmi rendelkezéseket is rögzít.
A KSH munkatársai részint a népszámlálási kérdőív tartalma tekintetében, részint pedig az elektronikus kitöltő felületek kialakítása során egyeztetnek a fogyatékossággal élő emberek érdekképviseletét ellátó szervezetekkel. Az első találkozóra 2020. január 14-én került sor, ahol elsősorban a népszámlálás egészségi állapotra vonatkozó kérdéseivel kapcsolatban várták az észrevételeket, javaslatokat.
Az MVGYOSZ álláspontját jelen sorok írója tolmácsolta, kifejtve, hogy nagyon fontosnak tartjuk a kérdezés során a fogyatékosság, illetve egészségkárosodás világos elhatárolását, a fogyatékossági kategóriák pontos megjelölését, továbbá a fogyatékos emberek helyzetének minél szélesebb körű feltárását akár a népszámlálás alkalmával, akár egy külön erre irányuló részletes felmérés segítségével.
Hangsúlyoztuk továbbá, hogy az MVGYOSZ - az általa létrehozott Informatika a Látássérültekért Alapítvány bevonásával - folyamatosan partner kíván lenni abban, hogy a kitöltésre szolgáló elektronikus felületek megfelelően, a látássérült emberek számára is teljeskörűen hozzáférhető módon kerüljenek kialakításra.
A KSH munkatársaitól ígéretet kaptunk arra, hogy a kérdőív tervezetének kialakítását követően azt újfent megküldik egyeztetésre, továbbá folyamatosan lehetőséget biztosítanak, illetve együttműködnek majd az érdekképviseleti szervezetekkel a kitöltő felületek kialakítási, tesztelési munkálataiban.
Gulyásné dr. Bölkény Ágota jogtanácsos

Konferencia az ésszerű alkalmazkodásról

Az MVGYOSZ munkatársai is részt vettek azon a konferencián, melyet a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) szervezett Győrben az „Ésszerű alkalmazkodás a mozgáskorlátozott emberek mindennapjaiban" című EFOP-5.2.2.-17-2017-00038 jelű nemzetközi projektje zárásaként.
Az ésszerű alkalmazkodás valójában egy nemzetközi szinten deklarált jog, amely az ENSZ-nek a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményében (CRPD) jelenik meg, és amelyet Magyarország is kihirdetett (ezáltal a hazai jog részévé vált, így az állam számára kötelezettséget jelent). Ésszerű alkalmazkodáson azokat a megfelelő módosításokat, változtatásokat kell érteni, amelyek nem jelentenek aránytalan és indokolatlan terhet, ugyanakkor adott esetben elengedhetetlenek annak biztosításához, hogy a fogyatékossággal élő polgárok másokkal egyenlő mértékben gyakorolhassák emberi jogaikat. Egyszerűbben megfogalmazva e jog érvényesülése révén a fogyatékossággal élő emberek képessé válnak a társadalom többi tagjával azonos mértékben részt venni a mindennapi életben.
Ennek az elvnek tehát az élet minden területén - így például egészségügy, oktatás, foglalkoztatás, lakhatás, szolgáltatások, közlekedés stb. - meg kell jelennie. Egy példával szemléltetve az elmondottakat: az oktatás területén az adott tanuló szükségleteit figyelembe vevő átalakított tanterv, kisegítő anyagok, eszközök használata, esetleg személyi segítő biztosítása, stb. jelentheti az ésszerű alkalmazkodás érvényesülését. Rendkívül fontos hangsúlyozni, hogy mindig az egyes fogyatékossággal élő ember egyéni helyzetét figyelembe vevő, vele egyeztetett megoldás jelentheti csupán ezen elv érvényesülését.
Az ésszerű alkalmazkodás szorosan összefügg a fogyatékossággal élő embereknek biztosított egyéb jogokkal is, mint például az akadálymentesítéssel, a hozzáférhetőséggel. Nem beszélhetünk ésszerű alkalmazkodásról akkor, ha egy épület nem használható akadálymentesen a mozgáskorlátozott emberek által, vagy például egy honlap nem akadálymentes a látássérült felhasználók részére. Az akadálymentesítés, hozzáférhetőség követelménye tehát általánosabb, egyidejűleg több ember igényeire kíván választ adni, ugyanakkor előfeltétele, alapja az ésszerű alkalmazkodásnak is, ami inkább az egyéni helyzethez történő alkalmazkodást jelenti. (Például egy már akadálymentesített épületben ésszerű alkalmazkodás lehet a munkáltató részéről, ha az adott fogyatékossággal élő munkavállaló munkahelyét, munkavégzését az ő egyéni igényeit figyelembe véve alakítja ki.)
Tapasztalataink alapján egyértelműen kimondható, hogy Magyarországon az ésszerű alkalmazkodás tényleges megvalósulásával csak nagyon ritkán találkozhatunk, holott enélkül a fogyatékossággal élő emberek nem tudják jogaikat másokkal azonos módon gyakorolni, a számukra nem hozzáférhető szolgáltatásokat igénybe venni, dolgozni, tanulni.
Az ésszerű alkalmazkodás - amellett, hogy egy jogintézmény - filozófia és érték is egyben, amely hazánkban is komoly szemléletváltást igényel. Ezen elv ugyanis csak akkor tud érvényre jutni, ha a fogyatékossággal élő embereket a társadalom teljesen befogadja, ésszerű keretek között alkalmazkodik egyéni szükségleteikhez, állapotukhoz. Ettől egyelőre jelentős mértékben eltér a jelenleg uralkodó szemlélet, mely az alkalmazkodást inkább a fogyatékos ember oldaláról várja el.
Annak ellenére, hogy az ENSZ-egyezményhez Magyarország az elsők között csatlakozott, és azt a 2007. évi XCII. törvénnyel ki is hirdette, az ésszerű alkalmazkodás követelménye jelenleg még mindig csupán a munka törvénykönyvéről rendelkező 2012. évi I. törvényben jelenik meg, de jórészt a foglalkoztatás vonatkozásában és más területeken is hiányzik a követelményrendszer megalkotása, azaz annak szabályozása, hogy konkrétan miként kell ezen elv érvényesülését biztosítani.
Ezért egyik fontos cél, és a konferencia is erre igyekezett a figyelmet ráirányítani, hogy az ésszerű alkalmazkodás követelménye sokkal inkább a hazai jogrendszer részévé váljon. Az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága az egyezmény hazai érvényesülésének vizsgálata során már 2012-ben felhívta Magyarországot, hogy alakítson ki olyan jogi szabályozást, amely kifejezetten rögzíti, hogy az ésszerű alkalmazkodás biztosításának elmaradása a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütköző cselekményt valósít meg.
A MEOSZ törekvése tehát, mellyel az MVGYOSZ is egyetért, hogy mindenekelőtt az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvénybe (Ebtv.) kell beiktatni, hogy az ésszerű alkalmazkodás követelményének elmulasztása az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti.
Ezen túlmenően pedig olyan jogi szabályozás megalkotására van szükség, mely egyfelől összességében vonatkozik valamennyi jogterületre, és emellett olyan részletszabályok kidolgozására is sort kell keríteni, melyek egy-egy adott területen fektetik le, hogy az ésszerű alkalmazkodás az érintettekre nézve milyen konkrét kötelezettségeket jelent, a nem teljesítés pedig milyen szankciót von maga után.
Nagyon fontos tehát a szabályozás megváltoztatása, de legalább ilyen jelentőségű a társadalom szemléletformálása, az ésszerű alkalmazkodás gondolatának minél szélesebb körben való terjesztése, tudatosítása annak érdekében, hogy ez az elv a mindennapok részévé válhasson. Ebben természetesen az érdekképviseleti szervezetekre is komoly feladat hárul.
Gulyásné dr. Bölkény Ágota jogtanácsos

Nyelvünk csodái, irodalmunk szépségei

A hangomat adom - beszélgetés Jancsó Saroltával

Jancsó Sarolta bemutatkozása és jellemrajza
Köszöntöm a kedves olvasókat!
Fontosnak tartom magamról elmondani, miért lettem színész, színészmesterség tanár, beszédtechnika tanár és felolvasó.
Nagyon szeretem a magyar nyelvet. Változatosságát, kifejező erejét, költőiségét, zeneiségét. Nagyon fájó szívvel (füllel) hallom a nyelv rombolását, értékeinek semmibe vételét, a hadaró, szürke, érthetetlen, kifejezéstelen, hangzóhibás, ritmustalan beszédet.
A szép beszédet nem lehet erőszakosan oktatni, csak jó példával lehet felkelteni az érdeklődést és az igényességet. Abban még megmaradt az igényesség, hogy ha hallgatunk előadókat, előadóművészeket, tv-s személyiségeket, celebeket, akkor elvárjuk, hogy beszédük érthető és kellemes legyen.
Ha tenni akarok, alkalmakat kell találnom és teremtenem, hogy a legjobb tudásom szerint szólaltassam meg minél nagyobb körben jól, szépen a magyar szövegeket.
Erre egy lehetőség a felolvasás, a hangoskönyvek készítése. Ehhez még az is hozzáadódik, hogy olyanok számára olvashatok, akik egyébként kirekesztődnének az irodalom és költészet élvezetéből, szórakoztató, gyógyító, ismereteket terjesztő erejéből.
Magamról: 1974-ben végeztem el a Színház és Filmművészeti Főiskolát. Várkonyi Zoltán volt az osztályvezető tanárom. Meghatározó szellemi vezetőim a színházművészetben: Nádasdy Kálmán, Major Tamás, Harag György, Berényi Gábor. Játszottam Miskolcon, Egerben, Győrben, Debrecenben, Budapesten. Harminc éve foglalkozom a színművészet tanításával. Tanultam drámapedagógiát, mese- és irodalomterápiát, foglalkoztam kicsikkel, középiskolásokkal, a színi pályára készülőkkel. Ehhez a tevékenységemhez kapcsolódva a rendezés nehéz tudományába is beletanultam, hiszen a vizsgaelőadásokat én rendeztem. Rendezéseim (a teljesség igénye nélkül):
Borisz Vasziljev: Csendesek a hajnalok
Schwajda György: Segítség
Mándy Iván: A huzat tündérei
Spiró György: Ahogy tesszük
Csehov: Sirály
2007-ben elvégeztem a Pannon Egyetemen a színháztudomány szakot.
Játszottam több filmben és készítettem előadóesteket. Hadd emlékezzek meg részletesebben az egyik bemutatóról, melyet 2019 októberében rendeztek a Kugler Art Szalonban.
Mándy Iván írásaiból készült az est. Mándy novelláiban a hangoknak, zörejeknek, hangulatot teremtő zenei effekteknek nagyon nagy szerepe van. A 70-es években számtalan rádiójátéka szólalt meg a Magyar Rádióban. Sajnos mostanára ez a műfaj is kiment a divatból. Én és munkatársaim ezt próbáltuk feltámasztani egy este erejéig. A munkatársaimat a felolvasásnak köszönhetem, a Bodor Tibor Kulturális Egyesület munkatársai között találtam rájuk.
Jakab Géza, aki technikusként segíti a hangoskönyvek születését, a Mándy-est hangmestere. Nagyon sokat köszönhetek neki. Gyűjtötte a zajokat, hangfelvételeket készített.
Helle Maximilián és Kardon Annamari, akik zongoráznak az előadásban. Maxi feladata különösen nehéz: improvizál egy novella alatt. Estéről estére szinte egy új opera születik a nézők füle hallatára. Ebben a mi operánkban az ének szólam helyett a szöveg szólal meg és minden egyebet a zongora képvisel. Forgács Sára az első pillanattól kezdve segítője, támogatója volt az ügynek. Tapasztalata, jó ízlése pótolhatatlanná tette.
Nagy örömömre szolgálna, ha a hangoskönyvek „olvasói" ellátogatnának erre az előadásra. Tudnák élvezni, követni, hiszen a hangok itt a főszereplők.
Sajnos az otthonom adottságai nem megfelelőek az olvasáshoz. Az ablakaim egy nagyon forgalmas útra néznek, negyedóránként harangoznak, a szomszéd kutyák örömükben, bánatukban ugatnak.
A családom még velem élő tagjai igyekeznek nem zavarni, amikor néha-néha este felé mégiscsak belekezdek a felolvasásba.
Jó lenne, ha érkezne visszajelzés a hallgatóktól. Most kicsit úgy érzem, hogy a munkám egy fekete lyukba potyog. Nem marad meg nekem, nem örülhetnek neki a barátaim, hozzátartozóim és nem tudok tovább semmit a könyvek sorsáról.
A Facebook oldalon találkoztam Maxi felhívásával, hogy igény lenne arra, hogy felolvassak. Kb. másfél éve jelentkeztem. A végleges listán már 4 könyvem szerepel. Most Mándy novelláskötetén dolgozom - a Mándy-est ötlete is ebből fakadt.
És már sorban áll Háy János remek novella gyűjteménye.
Az egyesület felkért, hogy tartsak beszédtechnika foglalkozásokat a felolvasóknak. Egy kurzus már lezajlott 2018 tavaszán, tavaly újra kezdtük a munkát. Nagyon örülök ennek a lehetőségnek.
Kívánom, hogy az olvasóknak sok örömük legyen a könyvekben!
A cikket összeállította: Árvay Mária

Anekdoták híres emberekről 4

Nincs titok semmi
J. S. Bach rajongott az orgonákért. Amikor eljátszotta legújabb műveit a hangszeren, hallgatósága mindig álmélkodva figyelte a mester virtuóz technikáját.
Egyszer megkérdezték Bachtól, hogy-hogy ilyen csodálatosan játszik ezen a rendkívül bonyolult hangszeren.
- Miért lenne bonyolult ez a hangszer? - kérdezte vissza Bach - Itt csak azt kell tudni, hogy az ember mikor, melyik billentyűt nyomja le, különben szól ez magától.

A kényszer hatalma
Victor Hugo a nagy francia író egyszer sürgős munka előtt állt. Mivel nem bízott eléggé abban, hogy végig kitart feladata mellett, félig levágta a szakállát és félig a haját, az ollót pedig kidobta az ablakon.
Addig nem ment el otthonról, amíg ki nem nőtt a szakálla és a haja. S a munkával is elkészült.

Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés...
Yehudi Menuhin hegedűművész nemcsak játékáról, hanem roppant szorgalmáról is híres. Naponta nyolc órán át gyakorol, s ezt sohasem mulasztja el.
Megkérdezték tőle, hogy miért gyakorol ennyit, hiszen a napi nyolc óra után, sokszor még rendkívül hosszú és fárasztó koncerteket ad.
- Én mindig is nagyon precíz ember voltam - válaszolta a művész - ledolgozom a napi nyolc órámat a többi már csak szórakozás.

Halad a munka
Egy újságíró megkérdezte Mark Twain-t, igaz-e, hogy már hosszabb ideje dolgozik egy nagyobb lélegzetvételű színdarabon.
Twain így válaszolt:
- Igen, most egy négy felvonásos, három szünetes darabon dolgozom, s a szünetekkel már kész is vagyok!

Ez a lakás eladó
A XIX. század végén a lengyel komponista és zongoraművész, Moritz Moszkowski Bécs utcáin sétálgatott a Rimszkij-Korszakov-tanítvány, Alekszandr Glazunov társaságában.
Ahogy Franz Schubert, a nagy bécsi muzsikus hajdani otthonához értek megálltak, és elolvasták a ház falára erősített márvány emléktábla szövegét.
- Mit gondolsz, barátom - mélázott el Glazunov -, ha meghalok az én házamra is tesznek majd egy táblát?
- Egész biztos! - vágta rá Moszkowski.
- És vajon mit írnak majd rá? - faggatta tovább Glazunov.
- Azt írják rá: Ez a lakás eladó!

Híres a nevem
G. B. Shaw sokat utazott hazájában. Egyszer egy falu határában megismerkedett egy juhásszal. Megkérdezte, hogy hívják.
- Shakespeare vagyok - felelte az öreg.
Shaw csodálkozva mondta:
- Na, akkor maga igazán büszke lehet, hogy ilyen híres nevet visel...
Az öreg juhász elégedetten bólogatott:
- Hát persze, hogy híres a nevem, hiszen már negyven éve őrzök birkát ezen a környéken.

Isteni elme
Az Isteni színjáték tengernyi szereplőjéből és fordulatos eseményéből is kitűnik, hogy Dante emlékezőtehetsége rendkívüli volt. Erről a csodálatos memóriáról egy szerény, de frappáns történet is beszámol.
Egyik ismerőse megállította Dantét, s megkérdezte tőle:
- Mondja mester, ön szerint mi a legjobb étel?
- A tojás - felelte a költő.
Eltelt egy év, s Dante újra találkozott ismerősével. Az illető megállt, s csak ennyit kérdezett:
- Mivel?
- Sóval - felelte a költő, s komótosan folytatta útját.
http://www.muvesz-vilag.hu/anekdotak
Összeállította: Árvay Mária

Versvilág - összeállította Árvay Mária

Juhász Gyula: Első szerelem

Egész szerelmem annyi volt csak:
Hogy láttalak, szemedbe néztem,
Egy mosolygásod volt csak minden,
De nekem elég volt egészen.

És én úgy őrzöm e mosolygást,
Miként a napsugárt a tenger,
Elrejtve mélyen, szomorúan
És - végtelen nagy szerelemmel.

Ábrányi Emil: A legkedvesebbnek

Annyi szirma nincsen a virágnak,
Annyi gyöngye nincsen a világnak,
Mint ahányszor nevedet megáldom,
Viruló virágom,
Édes birodalmam, ragyogó világom!

Emberek közt elhagyatva álltam,
Egy nyájas szót, annyit sem találtam;
Kezet akkor nyujtottál te nékem,
Drága kedvességem,
Szép, magányos csillag gyászos, komor égen!

És azóta hű társam te voltál,
Dús lelkeddel én hozzám hajoltál,
Életemnek hajnalává lettél;
Szépet szebbé tettél,
Örömöt fokoztál, rosszat elfeledtél.

Csak nálad van hűség, állandóság,
Te nemes szív, te igazi jóság!
Ó de könnyü irgalmasnak lenned,
Mást is jóvá tenned,
Hiszen egy őrangyal lakozik te benned!

Szíved csak az én szivemre vágyott,
És az volt az összes hiuságod,
Hogy megőrizd boldog pillantásom, -
Hogy a mindig máson
Rágódó irigység: mosolyogni lásson!

Nem tudnálak meghálálni téged,
Hogyha folyvást áldanám hűséged,
Hogyha versem csak terólad szólna,
Csak téged dalolna,
Minden kicsi percem egy imádság volna!

Ady Endre: Farsangi dal

Szép úri nép, didergő itt a fény,
Szükség van itt vidám harangozóra...
Lecsúszott vén napunk az ég ivén:
Szép úri nép, hisz ez farsangi óra,
Édes, pogány, vidám farsangi óra...

Szép úri nép, néhányan itt vagyunk,
A lelkünk vers, a lelkünk csupa ének,
A lelkünk, hej, régibb, mint mink magunk,
Nagy Pán sípjában ez vala az élet
S azóta él a vers és száll az ének...

Szép úri nép, kegyes szívvel fogadd
Az élet ez örök farsangolóit,
Ha tapsra készt', nincs nálunk boldogabb,
Akár borús, akár tréfás bohó itt,
Családjuk egy s még mindig egyre hódít.

Szép úri nép, hej, fordult a világ!...
Kihuny a gáz... Ős Hellász napja éget,
Amerre nézek, fény, dal és virág,
Olimpiának síkja, színes élet,
Virágeső hull s mámort zeng az ének...

Szép úri nép, a vér csodás, nagy úr,
A vérből az életnek titka árad,
Hiába nyit virág s az ég azúr,
Hideg a fény, a vérünk hogyha bágyadt:
A vérből az életnek titka árad...

Szép úri nép, hallatszik a zene!
Szaturnusz hív ünnepre deli népet,
Egy mennyország minden asszony szeme,
Milyen vágyó, milyen erős legények,
Éljen a vér, a kedv, a mámor, ének!...

Szép úri nép, mámorban hinni jó,
Mámorban hinni földi, boldog, édes,
Mámort tanít a tarka hisztrió,
A dal, a hit, a mámor üdvösséges,
A dal örök, csupán az óra véges...

Szép úri nép, arcod megváltozott,
Emlékezünk, mi már régente élünk:
Farsangi nap mikor leáldozott,
Óh, mint gerjedtél vágyra, dalra vélünk,
Emlékezünk, mi már régente élünk.

Szép úri nép, bágyadt a vér s ideg,
Olimpiának szentelt síkja néma,
A lelkünket fagyasztja a hideg,
Szaturnuszhoz hiába hív poéma,
Vidám, pogány, farsangi óra néma.

Szép úri nép, jambus-dal száll feléd,
Szájam sövényén egy-egy szava reszket:
Mikor eldobtad a mámor egét,
Ez a mi népünk ezer édent vesztett,
Mi vonszoljuk, hej, a te bús kereszted!

Szép úri nép, didergő itt a fény,
Szálljon csoda e kis harangozóra,
Frissülj meg, vér, te bágyadt, lomha, vén,
Fakadj ki multból, valamelyik óra,
Édes, pogány, vidám farsangi óra!...

Szép úri nép, néhányan itt vagyunk,
A szó, a dal legyen a régi máma,
Szent mámorral teljék fáradt agyunk,
Ez a világ ma itt a Pán világa,
Mi dédapánk, a nagy Pánnak világa...

Szép úri nép, ez itt egy más világ,
Az időből kitépett ez az óra,
Sirász e hely, hull reánk a virág,
A mult s jövő jöttek találkozóra
S nagy Pán vigyáz e szép találkozóra!...

Eötvös József: Tanács

Oh nézd a tölgyet, erős gyökerével
A földből szíja élte nedveit,
De felfelé hajt minden erejével,
S az éghez nyujtja lombos ágait.

Így tégy te ember, kit e földhöz kötnek
A sors, s ezer szükség vas karjai;
Bár innen élsz, ez nem elég körödnek,
Magasabbak küzdelmed czéljai.

Áldást a szív csak így terjeszt körére,
Egész pályánk hasznos csak így lehet:
Miként nagyobb árnyékot vet földjére
A tölgy, mennél magasbra nőhetett.
www.eternus.hu

Első a család

Ismerjük meg a mentorok munkáját

„Akik a távolból helyettünk látnak" sorozatban elbeszélgettünk a Távszem operátorokkal és ügyfélszolgálati munkatársakkal.
Januártól bepillantást nyerhetünk a mentorok munkájába, akik a látássérülteknek igény szerint az iPhone és a Távszem alkalmazás használatát megtanították, segítettek a regisztrációban, valamint bármilyen felmerült kérdésre igyekeznek válaszolni, nem utolsósorban pedig kapcsolatot jelentenek a Távszem projekt csapata és a tagegyesületek között.
Ismerkedjünk meg velük kicsit közelebbről!

Beszélgetés Berkó Norbert Távszem mentorral

A sokéves közös ismeretségre való tekintettel tegező formát használok beszélgetésünk során.
- Kérlek, mondj magadról pár szót, mesélj mindennapjaidról, szabadidős tevékenységeidről, stb.
- Berkó Norbert vagyok, 34 éves, feleségemmel vidéken élünk Vác mellett. Van egy 3 éves kisfiunk és egy nemsokára 1 éves kislányunk.
A munka mellett a gyerekek nevelése minden időmet kitölti. Szeretek minden fizikai munkát, amit a kertes házban vakon el lehet végezni, ez kapcsol ki a szellemi tevékenység után. Vakvezető kutyával közlekedem, Stefivel, aki egy csokoládébarna labrador.
- Mi az, amit a személyiségedről fontosnak tartasz elmondani?
- Segítőkésznek tartom magam, örülök, ha átadhatom a tudásom, ezzel segítve másoknak abban, hogy könnyebben információhoz juthassanak ők is.
- Mi motivált, hogy mentorként is dolgozz?
- Úgy gondolom, hogy az Okosklub vezetése jó alapot adott ahhoz, hogy sikeresen oldjam meg a nyertes pályázók részéről felmerülő problémákat. Érdekelt a Távszem projektben való részvétel, és az, hogy segíthetek másoknak, mindig is fontos volt számomra.
- Tulajdonképpen mi a mentor feladata?
- A mentor feladata a segítségnyújtás minden iPhone-nal és Távszemmel kapcsolatos probléma megoldásában. A kapcsolattartás, a telefonok ellenőrzése, hogy rendeltetésszerűen vannak-e használva. Kapcsolattartás a Távszem vezetésével és az egyesület vezetésével is.
- Mik azok a témakörök, amiket a legnehezebb megtanítani az érdeklődőknek, és miért?
- A legnehezebb, mint mindenben, a kezdet. Ebben az esetben az iPhone használatához szükséges gesztusok, ujjmozdulatok megtanítását érzem a legnehezebbnek. Ha ezen a kezdeti szakaszon túl tudunk lépni, akkor minden könnyebben megy. Fontosnak tartom, hogy ha valaki iPhone-t használ, ami már több mint egy számítógép, akkor ne bemagolják a telefon azon részének használatát, amelyre nekik szükségük van, hanem egy adott helyzetben gondolkodva oldjanak meg szükséges feladatokat. Ha jön egy nagy operációs rendszerfrissítés, lehet, hogy bizonyos dolgokat másképp fognak hívni, esetleg kicsit máshol is lesznek funkciók, mint ahol azt esetleg tőlem tanulták. Ezért igyekszem olyan tudást átadni, amivel a váratlan helyzeteken is könnyebben sikerül úrrá lenni.
- Mennyi ideig tart egy-egy jelentkező oktatása?
- Ha az alapoktól kell kezdeni, akkor pár hónaptól akár 1 évig is tarthat, attól függően, hogy a jelentkezőnek milyenek a képességei, mennyit gyakorol otthon, stb.
- Kaptál-e már valamilyen visszajelzést a „tanítványoktól"?
- Igen. Sokan a mai napig is visszajárnak hozzám azok közül, akik 2017-ben kezdtek nálam, miután a szövetségnél kezdtem dolgozni. Sokan nagy örömmel használják a telefonjaikat, esetleg magabiztosabban a számítógépüket, és ennél nagyobb visszajelzést nem is várhatok, úgy gondolom.
- Hol és hogyan jelentkezhetnek nálad az érdeklődők?
- Az okosklub@mvgyosz.hu címen vagy a +36(30)505-8240-es telefonszámon várok minden új jelentkezőt.
További sikerekben gazdag mindennapokat, szorgalmas tanítványokat kívánunk!
Árvay Mária

Beszélgetés Pintér Norbert Távszem mentorral

- Kérem, mondjon magáról pár szót, meséljen mindennapjairól, szabadidős tevékenységeiről, stb.
- Pintér Norbert vagyok, 27 éves, szegedi Távszem mentor. A Vajdaságból költöztem Szegedre 3 évvel ezelőtt. Általános iskolai tanítóként dolgoztam, illetve egy kis csoportnak ma is tanítok zenét, mivel a zene kitölti az egész életem. A tanítás mellett különböző zenekarokban tevékenykedtem, és a mai napig is vannak formációim. Ez mellett Szegeden az egyik kisebb színháznál hangszeres előadóként, dalszerzőként dolgozom. A művészetek számos ága fontos számomra, mint a festészet is, amiben a látásvesztésem sem akadályoz. Azt gondolom, hogy tényleg azt tudom csinálni, amit szeretek, ilyen a mentorsághoz tartozó oktatás, a zenélés és a festészet.
- Mi az, amit a személyiségéről fontosnak tart elmondani?
- Nyitott, extrovertált személyiségnek tartom magam. Nagyon szeretem az emberek látásmódját megismerni egy beszélgetés kapcsán. Engem a vakság arra is tanít, hogy az emberek egymást ne csak a külsőségek alapján ítéljék meg, ezt igyekszem átadni másoknak is.
- Hogyan került kapcsolatba a mentori munkakörrel?
- A Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete programjaiban többször szerepeltem, mint vendég előadó és így kértek fel engem a mentori posztra. Ebben az oktatói diplomám is nagy szerepet játszott.
- Mi motiválta önt, hogy mentorként is dolgozzon?
- A kihívás! Eddig csupán gyerekekkel foglalkoztam, őket oktattam és neveltem. Ez is motivált arra, hogy egy hasonló, de mégis más jellegű tanítói munkában próbáljam ki magam. Kíváncsi voltam és vagyok rá, hogy egy idősebb embernek hogy tudom átadni a tudásom és tapasztalataim. Szerintem a mai világ megköveteli az élethosszig tartó tanulást, és remélem, hogy ezzel a feladatkörrel jobban kinyithatom a világot a mentoráltjaimnak.
- Milyen hasznos tapasztalatokkal gazdagodott mentori munkája során?
- Elsősorban nagy kihívás a már berögzült tudást egy kicsit átformálni. Teljesen másképp kell hozzáállni mindenkihez. Néha sokkal jobban kell motiválni és a türelmességet előre kell helyezni. Viszont nagyon nagy pozitívum, hogy sokszor egymástól is tanulhatunk. A tapasztalatcsere és a tenni akarás le tudja küzdeni azokat a korlátokat, amiket a látásvesztés esetleg hozhat magával.
- Mik azok a témakörök, amiket a legnehezebb megtanítani az érdeklődőknek, és miért?
- Ez nagyon változó. Mindenkinek más a fontos, más az érdeklődési köre. Próbáltam úgy differenciálni, hogy az általános tudnivalók mellett előrevegyük a tanításban a számukra fontosabb tudnivalókat. A szövegszerkesztés, szövegírás, e-mail írás, tehát a billentyűzet használata okoz néha problémát, erre akkor kerülhet sor, ha valami oknál fogva nem lehet bediktálni a szöveget a telefonba. E mellett a közösségi oldalak, a navigációs rendszerek használata is több gyakorlást igényel.
- Mennyi ideig tart egy-egy jelentkező oktatása?
- Attól függ, otthon mennyit foglalkozik a telefonnal. A célom az, hogy saját magától is, autodidakta módon rájöjjön egyes dolgokra, de természetesen egy teljesen kezdőnek azért pár hónap mindenképp kell, illetve a napi szintű gyakorlás elengedhetetlen, hiszen új finommotorikus készségeket kell elsajátítania. Azt hiszem, hogy a nehézségek ellenére, ezt kortól függetlenül mindenki elsajátíthatja.
- Milyen visszajelzések érkeznek a felhasználóktól?
- Mindenképpen nagyon pozitív visszajelzéseket kapok. Rengeteg olyan lehetőséget ki tudnak használni a felhasználók, amit eddig soha. Legyen az a tömegközlekedés megkönnyítését segítő alkalmazás, a hangoskönyvtár, vagy nem utolsósorban a Távszem segítségnyújtás. Örülök, hogy sokan olyan dolgokra is tudják használni az alkalmazást, amire nem is gondolnánk. Lehet ez almaszedés, de akár tyúkok számolása az udvarban, mert ilyenre is volt példa.
- Szokta tartani a kapcsolatot a Távszem operátorokkal? Milyen célból?
- Van olyan operátor, akivel a közösségi oldalon tartjuk a kapcsolatot és tudok olyanról is, aki a zenekaromat hallgatja. Ezen túl, természetesen, amikor felhívom őket az alkalmazásból, szoktunk pár szót váltani.
- Hol és hogyan jelentkezhetnek önnél az érdeklődők?
- Általában a szegedi egyesületen keresztül szokták felvenni velem a kapcsolatot, hiszen főként a tagok igényelnek segítséget.
- Mit üzen az olvasóknak?
- Hálás vagyok, hogy azt tudom csinálni, amit szeretek, és köszönöm mindenkinek, aki elérhetővé tette ezt nekem.
További sok tanítványt, sikerekben gazdag mindennapokat kívánunk!
Árvay Mária

Az együttműködés, amiből hangoskönyvek születnek - Interjú Nagyné Berke Mónikával

Két éve jött létre a Bodor Tibor Kulturális Egyesület, melynek önkéntes felolvasói mostanáig több mint 500 művel gazdagították az MVGYOSZ hangoskönyvtárát. Mindez azonban nem valósulhatott volna meg a két szervezet együttműködése, a szövetségen belüli koordináció nélkül. A hangoskönyvek készítését lehetővé tevő szervező munkát a kezdetektől Nagyné Berke Mónika végzi, aki idén januártól az MVGYOSZ szolgáltatásvezetői feladatait látja el. Vele beszélgettünk a kezdetekről, a hangoskönyvek születésének bonyolult folyamatáról és az eddigi eredményekről.
- Hogyan kezdődött a közös munka az egyesülettel?
- 2017-ben az MVGYOSZ kezdeményezésére jött létre Helle Maximiliánnal az első találkozó, aki a Facebookon tette közzé felhívását, miszerint önkéntes felolvasókat keres hangoskönyvek elkészítése céljából. Ekkor még nem is sejtettük, hogy egy hosszú távú és igen gyümölcsöző kapcsolat alakul ki közöttünk. Maxi erre a találkozóra elhozta magával Puskás Kata Szidóniát, aki Bodor Tibor unokája. Ekkor már intenzíven szerveztük a Centenáriumi év programjait. Az első találkozón egyértelművé vált, hogy közös a cél, közös az akarat. Ezért először szóban, majd 2018 elején írásban is megállapodott a szövetség és az addigra már megalakult Bodor Tibor Kulturális Egyesület. Nagy álmunk teljesült, amikor a Centenáriumi év megnyitóján bejelenthettük, hogy a hangoskönyvtár a jövőben Bodor Tibor művész úr nevét viseli.
- Úgy emlékszem, rögtön bele is vetettétek magatokat a munkába.
- Igen. Azt tűztük ki célul, hogy a Centenáriumi év alkalmából 100 új hangoskönyvet veszünk állományba. Amit jócskán sikerült túlteljesíteni: 2018 szeptemberében 150 új hangoskönyvet tudtunk átadni az olvasóknak. Az önkéntes felolvasók pedig csak jöttek és jöttek, és akartak, és olvastak. Egyre több könyv került felolvasásra, ami egyre nagyobb koordinációs munkát igényelt. E célból a szövetség látássérült technikusokat és hangoskönyv-ellenőrző személyeket vett fel, a mai napig többen - köztük az ötletgazda Maxi is - az MVGYOSZ alkalmazásában végzik ezt a nemes feladatot.
- Hogyan születik meg egy hangoskönyv? Mik az első lépések?
- A Bodor Tibor Kulturális Egyesület önkéntesei olvassák fel a műveket, természetesen csak azt követően, hogy meggyőződtek arról, hogy nincs-e már állományban a könyv. Ezért is fontos, hogy folyamatosan megújuljon a katalógus, mivel minden héten 10-20 új könyvvel bővül a hangoskönyvtár. Az mvgyosz.hu oldalon található hangoskönyv kereső adatbázisát minden héten frissítjük. Ezt a feladatot csaknem két éve én látom el. Amikor 2018-ban elkezdtem intenzíven foglalkozni a hangoskönyvekkel, illetve a hangoskönyvtár alkalmazással, akkor szembesültem vele, hogy a könyvek műfaj szerinti besorolása nem történt meg. Így négy hétvége alatt a megfelelő műfajokba csoportosítottam az akkor még 3500 különböző felolvasott művet. Természetesen a rádiójátékokat különválasztottam, mivel a rádiójáték nem azonos a hangoskönyvvel. 2018-ban 3500 hangoskönyv volt elérhető, és most, 2020 elején büszkén mondhatom, hogy több mint 4100 felolvasott és állományba vett könyv van. A műfajba sorolás egyébként az online hangoskönyvtár miatt is szükséges volt, hiszen az alkalmazásban eszerint vannak kategorizálva a könyvek.
- A felolvasást követően mi történik a könyvekkel? Máris hozzáférhetővé válnak?
- Amint említettem, az MVGYOSZ több munkatársa foglalkozik a felolvasott művek vágásával és az azt követő meghallgatással. Egyébként több tagegyesület is segíti a munkánkat. A felolvasott mű csak akkor kerül állományba, ha azt megvágták és a meghallgatása is megtörtént. Ezt követően kerülhet be a katalógusba, ekkor nyilvántartási számot kap, illetve megtörténik a műfaj szerinti besorolása is. Mindezek után feltöltjük az online hangoskönyvtárba, ahol a könyv borítóját és a fülszövegét is elérhetővé tesszük, hogy az olvasók még a letöltést megelőzően tájékozódni tudjanak a könyv tartalmáról.
- A korábban, akár húsz-harminc évvel ezelőtt felolvasott művek is bekerülnek az online hangoskönyvtárba?
- Igen, az újonnan felolvasott művek mellett elkezdtük feldolgozni a hangoskönyvtár régi állományát is. A korábban felolvasott művek esetében törekszünk arra, hogy pótoljuk az esetleges hiányzó részeket, kivágjuk a felesleges mondatokat, mint például azt, hogy „vége az első kazetta második sávjának", illetve fejezetekre vágjuk a könyveket. Ebben is sok önkéntes segítőnk van, de munkatársak is foglalkoznak ezzel. Jelenleg 10 látássérült személy végzi önkéntesen a feladatokat, 4 fő pedig munkajogviszonyban. Az újonnan és korábban felolvasott könyvekkel azonban nem csak ez a 14 ember foglalkozik, hiszen az MVGYOSZ munkatársai állandó feladataik mellett rendszeresen hallgatnak könyveket, és készítik el a hibalistát a technikusok részére. Vagyis több mint 20 ember munkáját koordinálom.
- Hogyan lesz valakiből felolvasó?
- Az önkéntes felolvasók első lépésként egy kiválasztáson esnek át, mindenkinek ugyanazt a részt kell felolvasnia A kis hercegből. A beküldött felolvasásokat ellenőrizzük, többnyire többen döntünk arról, hogy kiből lehet önkéntes felolvasó. Ezt a munkát Maxi koordinálja. Bizony, sok jelentkezőt el kellett utasítanunk az elmúlt két év során. Most csaknem 1000 önkéntes felolvasója van a Bodor Tibor Kulturális Egyesületnek. A próbaolvasásokról mindenki kap visszajelzést, és aki pozitív választ kap, az bekerülhet a Facebookon működő, a felolvasóknak és meghallgatóknak létrehozott zárt csoportba. Itt minden szükséges információ megtalálható arról, hogyan célszerű végezni a felolvasást. A „Hogyan kezdj neki" című dokumentumot rendszeresen frissítjük, mivel a gyakorlat sokszor felülírja a korábbi elvárásokat, és változtatni kell a leírtakon. A zárt csoportban a felolvasók feltehetik nekünk a kérdéseiket, illetve egymástól is kérhetnek segítséget.
- Felolvasás közben is kapnak segítséget az önkéntesek?
- Az önkénteseknek a könyv első, felolvasott fejezetét be kell küldeniük ellenőrzés céljából, hiszen még mindig jobb, ha az elején derül ki, hogy nem megfelelő a diktafon vagy a telefon, amivel a hangrögzítést végzik, mint ha felolvasták volna az egész könyvet, és csak akkor derülne ki, hogy nem megfelelő a felvétel minősége. Amennyiben az első fejezet minősége megfelel, akkor a felolvasóra van bízva, hogy mikorra készül el az adott művel. Ez azért fontos, mert az önkéntes felolvasók gyakran munka mellett végzik a felolvasást, ezért nem szeretnénk sürgetni őket.
- Hogyan választanak könyvet a felolvasók?
- Van egy táblázat, amely szintén a zárt Facebook-csoportban található, itt érhetik el a könyvek listáját az önkéntesek, ebbe be tudják írni, hogy terveik szerint mikorra tudnak elkészülni a felolvasással. A táblázatban a látássérültek könyvigényei is szerepelnek, amelyeket leadtak az MVGYOSZ számára, vagy elküldtek e-mailben, de a felolvasók is választhatnak maguk által preferált könyveket. Azt javasoljuk minden önkéntesnek, hogy az első könyv, amit felolvasnak, olyan legyen, amit ők választanak, és amit szeretnek. Egy ilyen művet sokkal jobb és könnyebb felolvasni. Aztán már jöhetnek az igények is.
- Mi történik az elkészült hanganyaggal?
- A felolvasást követően a technikusokhoz kerülnek a könyvek, akik megvágják azt a felolvasók által alkalmazott hibajelzés mentén. Többen csipogós játékkal vagy kopogással jelzik a hibákat, amelyeket így nagyon könnyen és gyorsan ki lehet vágni. Ha a technikusok elkészülnek a könyvvel, akkor kerül hozzám a mű, és én kiadom meghallgatásra az önkéntes látássérült meghallgatóknak vagy a munkatársaknak. A meghallgatást követően két dolog történhet a könyvvel. Ha nincs benne hiba, akkor mehet a végleges könyvek közé, ha van benne hiba, akkor visszaküldöm a technikusoknak újbóli vágásra. A végleges műveket állományba veszem, adok nekik nyilvántartási számot, műfajba sorolom őket, rögzítem a katalógusban, majd a tölthető könyvek közé teszem, hogy a feltöltésért felelős személy tudja, hogy azt már közzé lehet tenni az online hangoskönyvtárban. Az újonnan felolvasott műveket nemcsak online lehet elérni, hanem CD-re is kiírjuk, hogy a személyesen kölcsönző látássérült olvasók is hozzájussanak a legfrissebb művekhez.
- Elég bonyolultnak tűnik ez a folyamat. Mennyi időbe telik, mire elkészül egy hangoskönyv?
- A teljes folyamat hozzávetőleg fél évet vesz igénybe. Vagyis legalább ennyi idő kell ahhoz, hogy egy könyvből hangoskönyv legyen. Persze még ezt követően is előfordul, hogy az alkalmazást használó olvasók hibát találnak a művekben. Ha ezt jelzik nekünk, akkor utólag kijavítjuk és feltöltjük a javított fejezeteket. Elő szokott fordulni, hogy a feltöltés során megsérülnek a fájlok, mivel az alkalmazásban nem mp3-ban érhetőek el, hanem egy kódolt változatban, és a kódolás során alkalmanként hiba történik. Természetesen ezeket javítjuk, ha az olvasók jelzik a hibát.
- Mivel segíti még a szövetség a hangoskönyvek előállítását?
- Azon túl, hogy együttműködünk a Bodor Tibor Kulturális Egyesülettel a könyvek felolvasásában, a szövetség igyekszik egyéb dolgokkal is támogatni az egyesület és az önkéntesek munkáját. Mi kezeljük az önkéntes felolvasók szerződéseit, az elektronikus nyilvántartásukat. Szintén a mi feladatunk a zárt csoportban elérhető könyvlista kezelése, az új igények rögzítése, a könyvek státuszának jelzése, stb. A felolvasók minden hónapban önkéntes találkozót tartanak, amihez a szövetség biztosítja a helyet, valamint a heti rendszerességű beszédtechnika órákat is nálunk tartják meg. Több felolvasó részére vásároltunk diktafont vagy mikrofont a számítógéphez, de akár be is jöhettek a székházba felolvasni a könyveket, ha nem tudták megoldani az otthonukban. Úgy gondolom, azzal segítünk a legtöbbet, hogy három látássérült személyt alkalmazunk, akiknek kizárólag a hangoskönyvek vágása, meghallgatása a feladata.
- Mik a közös munka eredményei?
- Az egyesület és a szövetség az eltelt két év alatt több mint 500 új hangoskönyvet készített el és tett elérhetővé a látássérült emberek számára. Az MVGYOSZ kifejlesztette az online hangoskönyvtárat, aminek már csaknem 1000 olvasója van. Az alkalmazásban jelenleg több mint 1600 mű érhető el, és ez hétről hétre bővül.
- Hogyan látod a Bodor Tibor Hangoskönyvtár jövőjét és benne a te munkádat?
- Elnök úrral és a munkatársakkal nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a mi közreműködésünkkel ismét készülnek új hangoskönyvek, és bízunk abban, hogy a jövőben is folytatni tudjuk ezt a nemes munkát. Én személy szerint biztosan mindent megteszek azért, hogy minél több és egyre jobb könyvek kerüljenek felolvasásra. Azzal, hogy 2020-tól szolgáltatásvezetőként tevékenykedem a szövetségnél, úgy gondolom, több lehetőségem lesz arra, hogy még több mű minél jobb minőségben készüljön el. Nagyon hálás vagyok azoknak az önkénteseknek, akik napi munkájuk mellett vállalták a hangoskönyvek meghallgatását, vágását, és azért külön hálás vagyok, hogy vannak olyan személyek, akik a régi állomány feldolgozásában is segítenek, mert fontos, hogy a korábban felolvasott művek minél hamarabb elérhetőek legyenek online is.
Németh Orsolya

Iskolaérettséget vizsgáló kérelem

2020. január 1-től a Nemzeti Köznevelési Törvény megváltozott, mely hatással van a gyermekek iskolaérettségi vizsgálatának folyamatára. Annak a gyermeknek, aki adott év augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét, szeptemberben kötelező iskolába mennie. Az iskolaérettség megítélése az óvodák fennhatósága alól átkerült az Oktatási Hivatal alá. A jogszabály szerint a felmentést a kötelezettség alól azon év január közepéig kérheti a szülő, amikor gyermeke betölti a hatot. Ez az időpont ebben az évben kitolódik január 31-ig.
Nkt. 45. § (2) bekezdése: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki, és függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. (...)."
Fontos megjegyezni, hogy bár a törvényben január 15. szerepel, mint a kérelem benyújtásának határideje, 2020-ban ez még kitolódik január 31-ig, mely az Oktatási Hivatal oldalán is olvasható.
A jogszabályok alapján nincs szükség arra, hogy a szülő vagy a gyám kérelmezze a tankötelezettség halasztását az Oktatási Hivatalnál, ha az illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága 2020. január 31-e előtt kiállított szakvéleménye tartalmazza azt a javaslatot, hogy a gyermek maradjon további egy nevelési évig óvodai nevelésben. Ebben az esetben a gyermek az Oktatási Hivatalhoz benyújtott kérelem hiányában is további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülőnek ilyen esetben a szakértői bizottság szakvéleményét a gyermek óvodájában mielőbb be kell mutatnia, amely alapján az óvoda a köznevelési információs rendszerben (KIR) rögzíti ezt a tényt, és a tankötelezettség egy évvel való elhalasztását.

A kérelem tartalmi és formai követelményei
A kérelemhez az Oktatási Hivatal honlapján elérhető kéreleműrlapot kell használni, mely a következő linken elérhető:
https://tankotelezettseg.oktatas.hu/pub/UjKerelem?kTipus=1
Fontos, hogy a kérelem kizárólag az Oktatási Hivatalhoz nyújtható be postai úton. Postára adására csak 2020. január 31-ig van lehetőség, az ennél később feladott kérelmeket elutasítják. A kéreleműrlap kitöltéséhez az alábbi adatok megadása feltétlenül szükséges:
a kérelmező (szülő, gyám) adatai: név, születési adatok, kapcsolattartási adatok (postai cím, e-mailcím, telefonszám)
a gyermek személyes adatai: név, születési hely és idő, oktatási azonosító szám (amelyet az óvodától tud a szülő vagy gyám megkérdezni), lakcím
az óvoda adatai, amellyel a gyermek jogviszonyban áll: az óvoda OM azonosító száma, neve, címe - ezeket az adatokat szintén az óvodától tudja a szülő vagy gyám megkérdezni
a gyermeknek milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és fejlődése, iskolai életre felkészülése szempontjából miért lenne előnyös további egy évig az óvodai nevelésben maradása
a kérelmező szülő nyilatkozata arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy - közös szülői felügyelet esetén - a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el.
a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentum(ok) másolatát (szakorvosi vélemény, pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságának szakvéleménye, fejlődést nyomon követő nyomtatvány, stb.) - ha a szülő, gyám rendelkezik ilyennel - csatolni kell a kérelemhez.
Amennyiben a kérelemben foglaltak és a csatolt dokumentumok alapján minden szükséges adat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához, az Oktatási Hivatal 8 napon belül meghozza a döntést. Amennyiben nem hozható döntés - vagy azért, mert hiányos a kérelem, vagy mert további adatok kellenek a döntéshez, vagy mert szakértői bizottságot kell kirendelni - az Oktatási Hivatal teljes eljárásban, hatvan napon belül dönt a kérelemről. A döntés ellen bírósági eljárásban lehet fellépni, melynek során az illetékes bíróság negyvenöt napon belül köteles határozatot kiadni.
Puskás Anett

Tuti tippek, rövid hírek

Hogyan juthat el hozzánk?

Segítünk látássérült ügyfeleinknek az MVGYOSZ Thököly út 105. sz. alatt található szolgáltatóegységébe való eljutásban.

Megközelítési lehetőségek tömegközlekedési eszközökkel:
Az alábbiakban az MVGYOSZ szolgáltatóegység (Budapest, Thököly út 105.) megközelítési lehetőségeiről olvashatók a látássérültek számára hasznos információkat tartalmazó és támpontokat megjelölő útvonal leírások.

1-es villamossal a Zugló vasútállomás megállóból, a Bécsi út - Vörösvári út felől:
A villamosról leszállva 9 óra irányba (balra), a jármű haladási irányával ellentétes irányba kell fordulni. A peron oldalával párhuzamos, az elsodrási sáv zóna határát jelző taktilis jelzésnek a peron szélétől távolabbi oldala mentén kell haladni, előre. Az elsodrási sávot jelző taktilis jelzés megszakadását követően bal oldalon a peron szélét határoló fémkorlát nyújt támpontot az irány tartásához. A korlát mentén haladva egy utcai hulladékgyűjtőig jutunk el. Itt 1 óra irányába (enyhén jobbra) kell fordulni, és az orientációs taktilis jelzésig (bordás felületű vezetősávig) kell eljutni. Az orientációs taktilis jelzést elérve két útvonal közül lehet választani: átszállás autóbuszra, vagy gyaloglás.

Átszállás autóbuszra:
Az orientációs taktilis jelzésnél el kell fordulni 9 óra irányába (balra) és át kell kelni a Hungária körúton.
Figyelem! Jobb kéz felől mozgó villamos keresztezheti az útvonalat!
A veszélyhelyzetre (pöttyös) taktilis jelzés figyelmeztet. A peron szélénél kezdődő gyalogátkelőhely távirányítóval kapcsolható, hangjelzést adó berendezéssel ellátott jelzőlámpával van felszerelve. Az átkelés megkezdését követően először a villamossínen kell áthaladni, ahonnan egy keskeny, a járdaszegélyek mentén figyelmeztető (pöttyös) taktilis jelzéssel ellátott járdaszigetre érkezünk. Innen a zebra egy kétsávos autóúton vezet át.
Figyelem! A gyalogos zöldjelzéssel egyidejűleg a Thököly útról a Hungária körútra kanyarodó járműveknek is zöldet mutat a lámpa, melyek jobbról érkeznek!
A zebrán áthaladva a járdaszegélyt (pöttyös) taktilis jelzés mutatja, melyhez orientációs (bordás) vezetősáv kapcsolódik. A vezetősáv egy hármas csomópontba fut össze. A csomóponthoz érkezve a 11 óra irányba (enyhén balra) tartó vezetősávot kell követni. Az orientációs sáv egy felfelé vezető lépcső széléhez fut ki. Itt el kell fordulni 3 óra irányba (jobbra) és a bal kéz felé eső épület fala mentén kell továbbhaladni. A következő támpont egy bal kéz felé eső ajtóhoz tartozó fémkorlát. Itt el kell fordulni 3 óra irányba (jobbra), megközelítve a buszmegállót. A buszmegálló neve: Zugló vasútállomás. A megállóban távirányítóval kapcsolható, beszélő utastájékoztató berendezés található. Itt a 7-es, vagy 110-es, vagy 112-es autóbuszra kell felszállni.
Figyelem! A megállóban olyan autóbuszok is megállnak, amelyek nem megfelelőek az MVGYOSZ megközelítéséhez. A busz öbölbe egymás mögött két autóbusz is beállhat!
Az autóbusszal egy megállót kell utazni. Leszállás az Amerikai út buszmegállóban. A buszról leszállva néhány lépést előrehaladva egy kerítés található. Itt el kell fordulni 3 óra irányba (jobbra) és az irányt tartva haladni előre a Hungária körút felé, az útvonalat keresztező Columbus utcáig. A Columbus utcát keresztezve egyenesen tovább kell haladni.
Figyelem! A járdaszegély mindkét oldalon süllyesztett, taktilis jelzés és jelzőlámpa nincs!
Tovább kell haladni a Hungária körút irányába, a Thököly úti MVGYOSZ szolgáltatóegység bejáratához vezető lépcsősorig.

Bejárat:
A bejárati ajtót távirányítóval kapcsolható, orientációs hangjelző berendezés mutatja. A lépcsősor hét felfelé vezető lépcsőfokból áll és egy széles teraszra vezet. A terasz bejárat felé vezető része szőnyeggel van borítva. Mielőtt a bejárathoz érünk, újabb négy felfelé vezető lépcsőfok következik. A lépcsőn felérve 2 db két szárnyas bejárati ajtó található. Közülük a jobb oldali van nyitva, és ennek jobb oldali, kifelé nyíló szárnya nyitható. Az ajtón belépve egy szélfogóba jutunk, ahonnan a bejárati ajtóhoz hasonlóan egy második ajtón kell belépni a földszinti előtérbe.

Gyaloglás:
A vezetősávnál 9 óra irányba kell fordulni és követve azt a peron szélét jelző figyelmeztető (pöttyös) taktilis jelzésig kell haladni. A gyalogos átkelőhely távirányítóval kapcsolható, hangjelzést adó jelzőlámpával van felszerelve. Szabad jelzést követően a villamossínt, majd a Hungária körutat 3 sáv szélességben kell keresztezni. A zebrán átérve a járdaszegélyt figyelmeztető (pöttyös) taktilis jelzés mutatja, melyhez orientációs sáv kapcsolódik. A vezetősáv mentén haladva egy lekerekített sarokhoz jutunk, mely egy alacsony (kb. 30 cm magas) kerítéssel határolt füves területet határol. Ezt balra fordulva kell követni, majd a kerítés végétől az irányt tartva kell előre haladni, a Thököly úttal párhuzamosan a Francia útig, melyet keresztezve tovább kell haladni.
Figyelem! A Francia úti járdaszegélyek mindkét oldalon süllyesztettek, taktilis jelzéssel nem jelöltek, jelzőlámpa nincs.
A Thököly úton továbbhaladva át kell menni a vasúti híd alatt a Mexikói útig, melyet keresztezve tovább kell haladni a Thököly út 105. bejáratához vezető lépcsősorig. Tovább ld. a fenti „Bejárat" részt.

1-es villamossal Zugló vasútállomás megállóból, Kelenföld vasútállomás felől:
A villamosról leszállva 3 óra irányba (jobbra) a jármű haladási irányával megegyező irányba kell fordulni. A peron oldalával párhuzamos, az elsodrási sáv zóna határát jelző taktilis jelzésnek a peron szélétől távolabbi oldala mentén kell haladni.
Figyelem! Az elsodrási sáv zóna határát jelző taktilis jelzés után közvetlenül, a villamos megállót jelző tábla tartó doboza helyezkedik el. Ezt balról kell megkerülni. Innen a jobb oldalon, a peron szélét határoló fém korlát nyújt támpontot az irány tartásához. A korlát mentén haladva a peron gyalogátkelőhely szélét jelző taktilis (pöttyös) jelzéséig jutunk el.

Átszállás autóbuszra, vagy gyaloglás:
Átszállás autóbuszra:
10 óra irányába haladva meg kell keresni az orientációs vezetősávot. A bordás taktilis jelzésnél el kell fordulni 9 óra irányába (balra) és át kell kelni a Hungária körúton. Tovább ld. a fenti „Átszállás autóbuszra" és a „Bejárat" részt.

Gyaloglás:
A vezetősávnál 9 óra irányba kell fordulni és követve azt a peron szélét jelző figyelmeztető (pöttyös) taktilis jelzésig kell haladni. Tovább ld. a „Gyaloglás" és „Bejárat" részt.

Az MVGYOSZ szolgáltatóegység megközelítése a Thököly út 105. sz. alatti irodaházon belül:
A szélfogóból a második bejárati ajtón belépve az irodaház aulájába jutunk. Itt rögtön balra található a recepció, átlósan előre és balra a lépcsőház, egyenesen előre haladva és jobbra fordulva pedig a lift.

Feljutás lifttel:
A bejáraton belépve és egyenesen előre haladva pár lépés után jobbra egy folyosó található. Ez előtt egyenesen továbbhaladva jobb kéz felől következik a két lift. Mindkét felvonó kezelőfelülete Braille-írással ellátott. A belső bejárati ajtótól a liftekhez taktilis sáv vezet.
A liftek hívógombja az ajtótól jobbra, kb. 140 cm magasságban található. A hívógomb alatt minden emeleten az adott emelet száma olvasható.
Figyelem, a liftek közül többnyire csak az egyik, jelenleg a második üzemel!
A liftbe belépve a kezelőpanel az ajtóval szembe fordulva az ajtó mellett jobbra található. A gombok egymás mellett két oszlopban helyezkednek el. A 2-es számmal jelölt gombot megnyomva jutunk a II. emeletre.
A liftből kilépve a bal oldalunkon üvegajtók sora található. Amennyiben a második lifttel érkezünk az emeletre, ezeket balra fordulva és pár lépést előrehaladva érjük el. Az üvegajtókat balkéz felől követve kell elmenni a lépcsőház faláig, az itt található utolsó üvegajtón balra be kell menni. Ez általában nyitva van. Az üvegajtón belépve rögtön jobbra fordulva található a szolgáltatóegység (segédeszköz bolt + hangoskönyvtár) bejárati ajtaja. A bejárat megtalálását távirányítóval bekapcsolható hangjelzés is segíti.

Feljutás lépcsőn:
A bejáraton belépve átlósan előre és balra haladva, nagyjából 11 óra irányba tartva közelíthető meg a lépcsőház.
Figyelem, a felfelé haladó lépcsőkarhoz közel egy oszlop található.
A lépcsősorok mindkét oldalán van korlát. A lépcsőn két emeletnyit felmenve jutunk a II. emeletre. A II. emeletre felérve egyenesen előre haladva pár lépés után egy üvegajtón kell áthaladni, ami általában nyitva van. Tovább ld. a „feljutás lifttel" részt.

Több mint tízezer teszthívás - eredményes volt a próbaüzem

A nyilvános tesztidőszak hat hónapja alatt a pályázatban vállalt minimum 3600 hívásnak csaknem a háromszorosát produkálták a felhasználók. Lássuk kicsit részletesebben is, milyen eredménnyel zárult a próbaüzem.
A Távszem nyilvános tesztelése 2019. július és december között zajlott. Az önmagában nem meglepő, hogy a felhasználók és a hívások száma hónapról hónapra emelkedett, de a növekedés intenzitásán még a projekt megvalósítói is csodálkoztak. A pályázatban vállalt minimum 3600 hívás már október végére megvalósult, a decembert és egyben a nyilvános tesztidőszakot pedig 10.650 sikeres hívással zártuk, vagyis ennyi esetben került kapcsolatba egy-egy látássérült felhasználó és Távszem operátor. A fél év során az operátorok összesen 439 órában nyújtottak segítséget. Az év végére a regisztrált felhasználók száma meghaladta a 800-at.
Decemberben a lélektani határnak tekinthető 2000 fölé emelkedett a sikeres hívások száma, a hónap során összesen 2057 megkeresést fogadott az operátori központ. Ez nagyjából 40%-os emelkedést jelentett a tesztidőszak első hónapjához képest. 2019 utolsó hónapjában már 78 órában segített a Távszem.
Decemberben a legforgalmasabb nap 16-a, hétfő volt, ekkor 138 hívást regisztráltunk. Az operátorok leglazább napja pedig december 30-a volt. A karácsony valamivel az átlag alatti számokat produkált: ezen a három napon 41 és 47 között alakult a hívások száma.
Tovább javult a szolgáltatás értékelése is: a kezdeti 3.97-ről az év végére 4.34-re emelkedett a felhasználók által adott értékelések átlaga.
2020 januárjától változatlan feltételekkel és lelkesedéssel, immár új helyen működik tovább a Távszem.
Németh Orsolya

Megnyitotta kapuit a segédeszközbolt

Az MVGYOSZ segédeszközboltja új helyen, megújult környezetben várja vásárlóit!
Az MVGYOSZ 2019 decemberében megkezdte a szolgáltatások átköltöztetését a Thököly út 105. szám alá, a II. emeletre. 2020. február 4-én, kedden 10 órától a segédeszközbolt újból megnyitotta kapuit a vásárlók előtt.
Árukészletünket feltöltöttük, a már megszokott és kedvelt termékek mellett sok újdonsággal várjuk önöket. Baráth Bernadett és Balogh Tamás bolti munkatársak készen állnak, és nagy szeretettel várják régi és új vásárlóinkat.
Nyitva tartás a megszokott időben:
kedd: 10:00 18:00
csütörtök: 9:00 17:00
péntek: 8:30 12:30 között.
dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető

Indul a kölcsönzés a hangoskönyvtárban

Újból lehet személyesen és postai úton kölcsönözni a hangoskönyvtárból!
Az MVGYOSZ Bodor Tibor Hangoskönyvtára a költözés miatt ideiglenesen szüneteltette a személyes kölcsönzést. Az online hangoskönyvtár ez időszak alatt is működött, így az olvasni szerető ügyfelek nem maradtak könyvek nélkül. A teljesen megújult Bodor Tibor Hangoskönyvtár február 4-től a Thököly út 105. szám alatt, a II. emeleten újból biztosítja a személyes és postai kölcsönzést.
Nyitva tartás a megszokott időben:
kedd: 10:00 18:00
csütörtök: 9:00 17:00
péntek: 8:30 12:30 között.
Mindenkit nagy szeretettel vár Szilágyi Ildikó könyvtáros!
dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető

Költözik a Louis Braille Könyvtár

A Louis Braille Könyvtár állományát folyamatosan költöztetjük az új telephelyre. A könyvtár több mint 15.000 kötetes állományát szintén át kell költöztetni a Thököly út 105. szám alá. A magas kötetszám miatt ez igen jelentős logisztikai erőforrásokat és sok időt vesz igénybe. A könyveket egyenként kell feliratozni, majd 5-6 kötetet egybe kell kötözni. Ezt követően lehet csak a könyveket átszállítani a telephelyre. A szállítás során figyelni kell arra, hogy az összekötözött könyvek ne keveredjenek össze, ne sérüljenek, és a telephelyen ugyanabban a sorrendben kerüljenek fel a polcokra, mint ahogy a székházban voltak elhelyezve. 1 nap alatt 6 ember hozzávetőleg 500-600 könyvet tud áthelyezni a székházból a telephelyre. Ezt a feladatot munkatársak és önkéntesek végzik, munka mellett. A professzionális ügyfélkiszolgálás feltételeinek megteremtése folyamatban van, a Braille Könyvtár nyitásának időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.
Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük.
dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető

Ismét lehet jogi tanácsot kérni

Változik a jogsegélyszolgálat félfogadási ideje.
Az MVGYOSZ ingyenes jogsegélyszolgálatot biztosít látássérült személyek számára a Thököly út 105. szám alatt, az II. emeleten. Dr. Stefán Sándor jogász minden hónap páros szerdáin 10 és 16 óra között várja ügyfeleit. Amennyiben elektronikusan szeretné vele felvenni a kapcsolatot, kérjük, írjon e-mailt az mvgyosz.hu oldalon található levelezési űrlap segítségével.
Forduljon hozzánk bizalommal!
dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető

Okosodjon az Okosklubban

Az MVGYOSZ Okosklub szolgáltatása szintén február 4-től vehető igénybe a Thököly út 105. szám alatt, az II. emeleten. Berkó Norbert sok okos tudnivalóval várja régi és új tanulóit. Időpont-egyeztetés céljából, kérjük, vegye fel vele a kapcsolatot az mvgyosz.hu oldalon található levelezési űrlap segítségével.
Jó tanulást kívánunk!
dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető

Újra mesejáték, rádiójáték és színházi közvetítés

Ismét érdemes lesz bekukkantani az online hangoskönyvtár rádiójátékok kategóriájába!
Február 1-jétől megint folyamatosan kerülnek feltöltésre a régi idők legendáinak alakításai és a legújabb rádiós anyagok is. Hallgathatóak lesznek színházi közvetítések, mesejátékok és rádiójátékok. Visszaköszön majd a régi legendák hangja és sok-sok új, az elmúlt években, vagy akár a napokban elhangzott rádióadás is meghallgatható lesz.
A legendák közül felelevenedik Latinovits, Ruttkay, Bessenyei, Básti és még sokan mások. A mai színészek közül Lux Ádám, Kőszegi Ákos és a többiek.
Betekinthetünk Shakespeare különleges világába, de megkerül majd Lassie, ahogy Robin Hood is kalandozik... A sort a végtelenségig lehetne folytatni! A további példák helyett, inkább használják rendszeresen az online hangoskönyvtár alkalmazást, és győződjenek meg saját fülükkel arról, mennyire nagyszerűek a feltöltött darabok!
Kívánok kellemes időtöltést és jó szórakozást!
Sztakó Krisztina

Hamarosan kapható lesz a klasszikus billentyűzetű, magyarul beszélő mobiltelefon

Szándékaink szerint, a Thököly út 105. szám alatt február elején megnyíló MVGYOSZ segédeszközboltban már megvásárolható lesz a Blind Shell Classic márkájú mobiltelefon magyarul beszélő változata.
A készülék létezéséről még 2019 februárjában szereztünk tudomást. Áprilisra már mintadarabot kaptunk a gyártótól, ahogy a Kapsys cég két, szintén látássérültek általi használatra fejlesztett, fizikai nyomógombos mobiltelefonjából is. Májusban a frankfurti Sight City kiállításon tárgyaltunk a gyártókkal a honosítás feltételeiről. Mindhárom telefont nyilvános tesztnek vetettük alá, melynek eredményeként a Blind Shell Classic lett a befutó modell. Árát és szolgáltatásait, tudását tekintve a piacon jelenleg a legjobb választásnak tűnik. Erre a következtetésre jutottak a Gépház című podcast készítői is a telefonokat összehasonlító tesztjük során. A kiválasztást még egy, az árérzékeny célcsoportot célzó kutatás is követte, melyben azt vizsgáltuk, hogy tudjuk-e majd teljesíteni a gyártó által elvárt minimális darabszám értékesítését. A potenciális vásárlók szerencsére visszaigazolták, hogy a látássérültek által is akadálymentesen használható érintőképernyős okostelefonok korában is igényt tartanak a kitapintható és megnyomható gombokkal felszerelt, teljes körű magyar nyelvű beszédtámogatással és hangvezérléssel bíró készülékre.
Nem is gondolná az ember, hogy egy ilyen mobiltelefonban több mint 5600 lefordítandó tétel van. Egy tétel lehet csupán egyetlen szó, egy teljes mondat, vagy akár egy gépelt oldalnyi szöveg is. A fordítást a honosítás során sokszor nem lehet szó szerint elvégezni, mivel a keretek az angol nyelv szerkezeti sajátossága szerint lettek kialakítva, és ebbe a keretbe kell egy teljesen eltérő logikán alapuló, magyar nyelvű változatot érthetően beleilleszteni. A fordítás közben a mintadarabot is használni kell azért, hogy a lehető legjobb eredmény születhessen. Az MVGYOSZ számára a honosítás egy fontos feladat - sok másik mellett -, de az erőforrások optimalizálásával végül hamarosan kézbe vehető lesz a Blind Shell Classic magyarul beszélő változata.
Angyal Gábor szakmai vezető

Okosmorzsák

Megszűnt a Windows 7 támogatása

A közkedvelt Windows 7 operációs rendszer támogatását 2020. január 14-én a Microsoft befejezte. A rendszer ugyan továbbra is használható marad, de internetezésnél - főleg internetbank használatakor - egyre több kockázattal kell számolni.
A támogatás megszüntetése azt jelenti, hogy a felhasználók nem kapnak többé frissítéseket, hibajavításokat a rendszerhez. A Microsoft azt javasolja, hogy minden felhasználó térjen át a Windows 10 rendszerre.
Bővebben itt olvasható a Microsoft ezzel foglalkozó cikke:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4057281/windows-7-support-ended-on-january-14-2020
Látássérültként talán még nehezebb a váltás, mint egy jól látó ember számára, gondolhatja ezt elsőre mindenki. Ehhez szeretnék egy kis segítséget adni, megkönnyítve ezzel az átállást. Egy frissen feltelepített Windows 10-nél érdemes lehet beállítani a fájlkezelő viselkedését, hogy indításkor ne a gyakori mappákat, hanem a meghajtókat is mutassa.
Amikor megnyitjuk az új rendszerben a fájlkezelőt, amely most az „Ez a gép" elnevezést viseli, elsőre nem találjuk kedvenc meghajtóinkat, helyettük a gyakori mappák jelennek meg, mert a Microsoft szerint ezeket fogjuk leginkább használni.
A beállítás megváltoztatásához nyissuk meg a Start menüt a Windows emblémás gombbal vagy a shift+F10 billentyűkombinációval.
A kereső mezőbe gépeljük be, hogy „fájlkezelő", majd a lefelé nyíl segítségével keressük meg, hogy „fájlkezelő beállításai". Ezen entert nyomva egy kombinált listába jutunk, ahol a gyors elérés van kijelölve. Nekünk az „Ez a gép" lehetőség kell. Ezt egy lefelé nyíl, majd egy enter segítségével tudjuk elérni.
Érdemes még kitenni a fájlkezelőt, a saját felhasználói mappánkat, valamint a vezérlőpultot az asztalra. Ehhez megint be kell hívni a Start menüt, majd beírni, hogy „Asztali ikonok". Jó esetben a képernyőolvasó azt fogja mondani, hogy: „Témák és kapcsolódó beállítások, Rendszerbeállítások, Nyomja meg a jobbra mutató nyilat az előnézet váltásához". Enter lenyomására megnyílik a szükséges beállítási felület, majd shift+tab billentyűvel az asztal ikonbeállításai lehetőségen kell entert nyomni. Ekkor egy listába kerül a fókusz, ahol a fel és le nyíl segítségével választható ki, hogy mi kerüljön ki az asztalra. A szóköz lenyomásával tudjuk bejelölni, amit meg szeretnénk találni az asztalon.
Mindenkinek sok sikert a váltáshoz!
Berkó Norbert

Mi történt a kutyaiskolában?

Gratulálunk Szilágyi Melinda munkatársunknak, aki kitűnő minősítéssel megszerezte az OKJ-s vakvezetőkutya-kiképző képesítést.
A tanfolyam elvégzése a Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg.
Köszönjük!
Schiff Mónika VKK vezető

Meghívók, közlemények, hirdetések

Közvélemény-kutatás - felhívás Távszem felhasználók részére

Tisztelt Távszem felhasználók!
2019-ben megismerhettük a Távszem operátorokat és munkájukat, mindenki bemutatkozhatott a Vakok Világa hasábjain, illetve az MVGYOSZ hírlevelében. Januártól a Távszem mentorok is szót kapnak, azonban önökről, Távszem felhasználókról is szeretnénk írni.
Közvélemény-kutatást tartunk a Távszem szolgáltatással kapcsolatban. Véleményekre, visszajelzésekre, észrevételekre, ötletekre vagyunk kíváncsiak.
Mi mindent jelent önöknek a Távszem szolgáltatás? Milyen élethelyzetekben használják, miben kérnek rajta keresztül segítséget? Hogyan lehetne önök szerint még hatékonyabbá, kényelmesebbé és sokoldalúbbá tenni? Melyek azok a területek, ahol nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak önöknek az operátorok? Miben számíthattak a mentorokra?
Észrevételeiket, gondolataikat a Távszem ügyfélszolgálatára, az info@tavszem.hu e-mail címre várjuk!
A tárgymezőbe a „Közvélemény-kutatás" szót kérjük beírni!
Visszajelzéseik csokorba szedve, rendszeresen megjelennek majd a Vakok Világa című folyóiratban és az MVGYOSZ hírlevélben. Kérjük, jelezzék, hogy véleményüket nevük feltüntetésével vagy anonim módon szeretnék megosztani. A beérkező véleményeket, tapasztalatokat - lehetőség szerint - teljes terjedelmükben, indokolt esetben szerkesztett változatban tesszük közzé.
Írják meg véleményüket, visszajelzéseik fontosak számunkra!
A Távszem csapata

Idén is várja vendégeit az MVGYOSZ balatonboglári üdülője

Az MVGYOSZ évtizedek óta biztosít üdülési lehetőséget látássérült tagjainak és kísérőiknek, családtagjaiknak. A szövetség 1969-től használja a Balatonboglár, Kodály Zoltán u. 43. szám alatti üdülőt, ami 2013 óta az MVGYOSZ tulajdonában van. Az üdülő közvetlenül a vízparton található, saját stranddal rendelkezik, biztosítva ezzel a zavartalan pihenést és kikapcsolódást vak és gyengénlátó vendégeinek. Nem véletlen, hogy vannak köztük, akik évek vagy évtizedek óta visszatérnek.
Az üdülőt évek óta egy bérlő üzemelteti, aki az épületek és a tóparti telek karbantartásáért, az üdülés feltételeinek és minőségének biztosításáért és az üdülésre vonatkozó hirdetményekben közölt tartalmakért teljes körűen felelős.
Üzemeltető: Juhász Klára és Otlakán Gyula
Telefonszám: +36(20)967-0446

Az üdülő szolgáltatásai:
- 1 ágyas, 2 ágyas és 3 ágyas szobák
- étkezés napi háromszor (kivétel az érkezés és távozás napjain)
- tévészoba
- vak pingpong
- lengőteke
- büfé
- pázsitos tópart
- saját stéges strand
- kellemes, nyugodt környezet
Figyelem! 2016. május 1. óta vakvezető kutyával közlekedő vendégek elhelyezésére is van mód az üdülőben!
A vakvezető kutyával történő üdülés feltételeivel kapcsolatban az üzemeltetőtől lehet bővebb információt kérni.

Az üdülő helyiségei
Az üdülő két épületben helyezkedik el. A házak nem téliesítettek, nem fűthetőek.
Közös helyiségek:
- étkező
- TV-szobák
- zuhanyzók, WC-k
- teraszok
- udvar

Szezon
A 2020-as szezonban is várja vendégeit az MVGYOSZ balatonboglári üdülője.
Előszezon kezdete: az időjárás függvényében, vége: június 21.
Főszezon kezdete: június 22., vége: augusztus 23.
Utószezon kezdete: augusztus 24., vége: az időjárás függvényében.
Az előszezon kezdetéről, valamint az utószezon végéről az üzemeltetőtől kérhető tájékoztatás.

Turnusok
Az egyes turnusok hétfőtől vasárnapig tartanak, 7 napot és 6 éjszakát foglalnak magukban. A szobák hétfőn 14 órától foglalhatók el, és azokat vasárnap 13 óráig kell elhagyni.

Az üdülés díja
Előszezonban: 40.000 Ft/fő/hét
Főszezonban: 50.000 Ft/fő/hét
Utószezonban: 40.000 Ft/fő/hét.
A szolgáltatás díja magában foglalja a napi háromszori étkezés díját is. (Az érkezés napján egyszeri és a távozás napján kétszeri étkezést biztosít az üzemeltető.)
Idegenforgalmi adó: bruttó kb. 450 Ft/fő/éj.

Szállásfoglalás
A szállásfoglalásra vonatkozó megkereséseket február 3-tól telefonon fogadja az üzemeltető.
Telefonszám: +36(20)967-0446

Fizetés
A szállásfoglaláskor előleget kell fizetni, melynek mértéke a lefoglalt időtartamra fizetendő szolgáltatási díj 50%-a. Az előleget kizárólag igazolt kórházi kezelés miatti elállás okán fizeti vissza az üzemeltető. A szolgáltatási díj fennmaradó részét a szállás elfoglalásakor kell kifizetni. Az idegenforgalmi adót azon vendégeknek, akik nem rendelkeznek az MVGYOSZ érvényes arcképes igazolványával, a helyszínen, a nyaralás végén készpénzben kell kifizetniük.
Az előlegfizetés történhet készpénzben az üdülőben, banki utalással vagy SZÉP kártyával.
A banki utalással történő fizetés előtt az üzemeltetővel telefonos vagy személyes egyeztetés szükséges.
Banki befizetés esetén az előleget a 10403040-50526556-78871009 bankszámlaszámra kell átutalni.

További információk
Az MVGYOSZ balatonboglári üdülőjében történő üdüléssel kapcsolatos további információt az üzemeltető nyújt.

Egyezség az EBH előtt

A Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete az Egyenlő Bánásmód Hatóságtól eljárás megindítását kérte a WIZZ AIR Hungary Légiközlekedési Zrt.-vel szemben, mert úgy vélte, a vállalat megsérti a látásukban akadályozott személyek egyenlő bánásmódhoz való jogait. A tárgyalás során egyezséget kötöttünk, melyet a hatóság határozatával jóváhagyott. Az egyezség értelmében a cég nem kéri többé a látássérült utasoktól az orvosi igazolást, amikor bejelentkeznek segítségnyújtásra. Ezt a weboldalon is egyértelművé teszi. Tájékoztatást nyújt arról, hogy a látássérült személyek panaszaikat, észrevételeiket telefonon és egy e-mail címen is megtehetik, nem kell használniuk a nem akadálymentes webes felületet. Megkezdik a weboldal akadálymentesítéssel kapcsolatos felmérését. Minderről, és a személyzet látássérültekkel kapcsolatos képzéséről is határidőre tájékoztatást küldenek az egyesület részére.
Egyesületünk egyik tagja nyújtotta be panaszát székhelyünkön, így indult el a folyamat, amelynek a végén remélhetőleg elégedettebben vehetik majd igénybe a légitársaság szolgáltatásait a látássérült utasok is.
Ballai Anna Mária egyesületi elnök

Közösen a munkáért Bács-Kiskunban

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete közleménye

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ „Foglalkoztatás 2019" elnevezésű pályázatának nyerteseként a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete 2.000.000 Ft összegű támogatásban részesült. A „Közösen a munkáért Bács-Kiskunban" című pályázatunk célja a fogyatékkal élők munkaerő-piaci integrációjának elősegítése. A megvalósítás folyamán 2020. évben 8 Bács-Kiskun megyei helyszínen zajló rendezvény megtartásával teremtünk lehetőséget mintegy 590 fő személyes találkozására. Célcsoportunk tagjai látássérült, egyéb érzék- és mozgásszervi fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű emberek, valamint a kistérségek olyan munkáltatói, akik jelenleg is foglalkoztatnak, vagy potenciális foglalkoztatói lehetnek a fogyatékos munkavállalóknak. A rendezvényeinken már működő jó gyakorlatok bemutatásával, szemléletformáló előadásokkal, tájékoztatókkal és saját élményes programelemekkel szólítjuk meg a résztvevőket. A projektnyitó találkozóra 2020. március 6-án, pénteken kerül sor a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtárban. Ezt követően április hónapban Kiskunfélegyházán, májusban Lakiteleken, júniusban Bácsalmáson tartjuk meg rendezvényeinket. Kiskőrösön szeptemberben, Baján októberben, Kalocsán pedig novemberben szervezzük meg a célcsoport tagjainak találkozását. Projektzáró eseményünk Kecskeméten lesz 2020 decemberében.
Kérjük, látogasson el rendezvényeinkre, szeretettel várunk minden kedves résztvevőt!
Örömmel nyújtunk további információt, valamint várjuk regisztrációját programjainkra az iroda@bacsvakok.hu e-mail címen és a +36(76)320-708-as telefonszámon.
A programok a FOGLALKOZTATÁS 2019 pályázat keretében valósulnak meg. Projektszám: FOGL2019/E/29. A program az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósul meg.

A BKK Inclusion projekt felhívása

Az Európai Unió által finanszírozott Inclusion projekt keretében a Budapesti Közlekedési Központ szeretné jobban megismerni, hogy a város hogyan tud a speciális igényekkel rendelkező, mozgásukban akadályozottak számára minél jobb feltételeket biztosítani a közösségi közlekedésben. Ezért a BKK Zrt. és a Járókelő Közhasznú Egyesület közös kampányt indított, melynek célja, hogy feltárják a mozgásában akadályozott célcsoport (mozgássérült emberek, vak és gyengénlátó személyek, a babakocsival vagy nehéz csomaggal közlekedők, a turisták és a huzamosabb ideig Budapesten tartózkodó külföldiek mellett a hallássérült, az értelmi fogyatékossággal élő, az autizmussal, a pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek) közösségi közlekedés használatához kapcsolódó speciális igényeit és a közlekedésükhöz szükséges speciális szolgáltatásokat.
Ennek érdekében a Járókelő Közhasznú Egyesület a honlapján olyan bejelentő felületet hozott létre, amelyen keresztül az Inclusion projekt célcsoportjai bejelenthetik a budapesti közösségi közlekedés egyenlő esélyű hozzáférésével, akadálymentességével kapcsolatos észrevételeiket, de akár a jó példákat is. A kampány végén feldolgozzák a beérkezett információkat, amelyeket később a közösségi közlekedési szolgáltatások fejlesztési javaslataiba beépítenek.
A bejelentő felület itt érhető el:
https://jarokelo.hu/akadalyoknelkul
Figyelem, bizonyos bejelentéseknél szükség lehet a helyszín térképen történő megjelölésére, illetve fotó készítésére és becsatolására. A bejelentő felület ezen elemei képernyőolvasó szoftverrel nem akadálymentesek, ezért a BKK és a Járókelő Közhasznú Egyesület kéri, a folyamat ezen elemeihez vegyék igénybe ép látású személy segítségét.

„Tükörben a vers, tükörben a költő"
József Attila (1905-1937)

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete keretében működő Horizont Kultúrcsoport szavalóversenyt szervez József Attila születésének 115. évfordulója alkalmából.
Jelentkezési határidő: 2020. március 31.
Jelentkezni lehet a horizontkultura@gmail.com címen Nagy Krisztinánál vagy Bereczk Istvánnénál a +36(20)977-0356-os telefonszámon, illetve a VGYHE irodájában, félfogadási időben (1142 Budapest Erzsébet királyné útja 57-61.).
Jelentkezési feltételek: minden 14. életévét betöltött sorstársat vagy az egyesületeket támogató személyeket várunk tagsági viszonytól függetlenül.
Kötelező vers József Attila valamelyik költeménye, és egy szabadon választott mű bármely más költőtől.
A szavalóverseny helye és időpontja: Vakok Állami Intézete 1146 Budapest Hermina út 21. Kultúrterem 2020. április 4. szombat délelőtt 10 óra.
Érkezéskor hozzák magukkal a versenyzők az általuk választott vers szövegét, fénymásolatát vagy a verseskötetet.
Regisztráció szükséges, sorszámot fognak kapni a résztvevők érkezési sorrendben.
Regisztrációs vezető: Lévai Szabó Márta.
A produkciókat szakmai zsűri bírálja el.
A díjakról: mint már annyi éven át megszokhatták, a sorstársak a mindennapjaikat segítő eszközöket, kulturális műsorokra szóló jegyeket, színház- és hangversenyjegyeket, illetve felajánlott használati tárgyakat nyerhetnek.
József Attilával kapcsolatos anyagokat találhatnak szövetségünk Braille- és hangoskönyvtárában, illetve az interneten.
Jó felkészülést kívánva várjuk jelentkezésüket!
A Horizont Kultúrcsoport vezetősége

Irodalmi pályázat ismét - VGYKE: Szülő-Példa-Érték 2.0

Mivel a pozitív szülői példákból sosem elég, meghirdeti egyesületünk a tavalyi évhez hasonlóan pályázatát az NFSZK Szülő 2019 kódjelű VGYKE - Szülő-Példa-Érték 2.0 program keretében.
A pályázat fő témája ismét a szülői önérdek-érvényesítési képesség megmutatása pozitív példákon keresztül. A pozitív példa lehet a sajátunk vagy másé, a lényeg, hogy igaz, megtörtént esetet dolgozzon fel a pályamű.
A szülőség bonyolult. Különösen akkor, ha látássérültség fűszerezi a szerepeket. A nehéz helyzetekre mégis léteznek megoldások, melyeket a találékony szülők meg is találnak. Ezekből a példákból várunk gyöngyszemeket.
A pályázat jelmondata: „Lehet sikeresen képviselni jogainkat és felelősséggel vállalni kötelezettségeinket szülőként."
A pályázatra irodalmi alkotásokat várunk, melyek képeket, illusztrációkat is tartalmazhatnak a szöveg mellett szabadon választott elemként.
Az alkotások maximális terjedelme 50.000 karakter szóközökkel vagy legfeljebb 20 oldal.
A pályaművek beérkezési határideje: 2020. március 10.
Egy személy legfeljebb egy művel pályázhat.
A pályaműveket az egyesület vezetéséből és meghívott szakemberekből álló zsűri díjazza.
A beküldők között értékes nyereményeket osztunk ki, gazdára találnak látássérültek által használható játékok, a tanulást, a mindennapi életet segítő eszközök.
A pályaműveket az alábbi címre várjuk:
elektronikusan: ugyfel@vgyke.com
A tárgy mezőben ez szerepeljen: "Szülő Példa Érték pályázat 2.0"
Pályázatát levélben vagy postai küldeményként is eljuttathatja hozzánk:
Postacímünk: 1590 Budapest Zugló 1 Posta Pf. 119
Pályázatát személyesen is átvesszük ügyfélszolgálatunkon, nyitvatartási időben!
Cím: 1141 Budapest, Szugló u. 81.
Kérjük, hogy a kapcsolatfelvétel céljából nevét és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) tüntesse fel az alkotás mellett!
A pályaművek kiállításra kerülnek.
Megjegyzés:
A pályázó tudomásul veszi, hogy a VGYKE kizárólagos tulajdonába kerülnek a pályázatra beküldött alkotások a pályázat benyújtásával. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul nevének, mint az adott pályázat alkotójának, és a pályaműve VGYKE általi korlátlan felhasználásához és korlátlan nyilvános közzétételéhez a VGYKE elektronikus felületein, valamint a VGYKE által szervezett kiállításon/eseményeken. A személyhez fűződő és egyéb (pl. szerzői) jogok a pályázati anyag elkészítésével, majdani felhasználásával és nyilvános közzétételével történő esetleges megsértéséért való felelősségét a VGYKE kizárja.

Irodalmi pályázat

A Bihar Megyei Vakok Szövetsége 2020-ban is meghirdeti „A Próféta Léptei" című irodalmi pályázatát.
Erre a ma már nemzetközivé vált irodalmi vetélkedőre, (amelyre csak látássérült szerzők műveit fogadjuk el), várjuk magyar nyelvű alkotók műveit is, mégpedig három kategóriában: próza, vers, epigramma. A prózában egy, a versben öt, míg az epigrammában tíz alkotást kell beküldeni. Mindhárom kategóriában beküldött művekből, a zsűri által legnagyobb pontszámot elért alkotást díjazzuk, és a díjak átadására meghívjuk a nyertes szerzőt is. A kétnapos itt tartózkodás minden költségét szövetségünk finanszírozza.
A művek beküldési határideje: 2020. április 15.
A műveket zárt borítékban várjuk, amelyen nem szerepelhetnek a pályázó adatai.
A művet szíveskedjenek egy mottóval ellátni. A mottó az alkotás mellet egy kisebb, ugyancsak zárt borítékban legyen a szerző pontos címével és személyes adataival. Továbbra is szeretnénk megkönnyíteni az alkotások beküldését. Ezért az idei pályázatunkra elektronikus formában is várjuk műveiket.
Ugyanúgy, mint a postai küldeményeknél, az e-mailben, mottóval ellátott alkotások mellé is szíveskedjenek csatolt fájlként elküldeni a szerző személyes adatait is: a szerző neve és elérhetőségei.
Az elektronikus formában beküldött alkotásoknál is kérjük, tartsák szem előtt a következőket: prózánál a maximális terjedelem 10 A4-es oldal. Betűtípus: Times New Roman, betűméret 10, sorköz 1.
Minden alkotást nagy szeretettel várunk, tudván, hogy az önök alkotásai nagymértékben növelik pályázatunk hírnevét.
Címünk: Asociatia Nevăzătorilor Bihor-Sălaj
Oradea. Cod. 410 346
Str. bulevardul Dacia nr. 32
Bl C. 56 România
E-mail cím: bhanvr@gmail.com
Amennyiben bárkinek kérdése merülne fel a fentiekkel kapcsolatban, elektronikus levélben keresheti Kovács Józsefet (Kopek-et). E-mail: kovacsjosif@gmail.com.

20. Fekete István Emlékverseny

Az idén lesz az ajkai Látássérült klub rendezésében a 20-ik "Fekete István" emlékverseny.
Időpont: 2020. június 20. szombat 9 óra.
Helyszín: Nagy László Művelődési Központ Ajka, Szabadság tér 13.
Felkészülni a "Barangolások" című elbeszélés kötete.
A mű a hangoskönyvtárból kikölcsönözhető, illetve az elektronikus hangoskönyvtárból letölthető.
A jelentkezési határidő: 2020. április 30.
Jelentkezni lehet az alábbi e-mail címeken:
Horváthné Jolika nagy.jolika@gmail.com és
Szabadosné Jutka: konyvuni@freemail.hu
Kellemes kikapcsolódást, feltöltődést nyújtó olvasást, és eredményes felkészülést kívánunk!
A Szervezők

Nőnapi meghívó

Nőnap nem lehet Kisnémedi Varga Pál nélkül.
Nőnapi meghitt pillanatok a Zuglói Civil házban, 2020. március 10-én
17 órától 20 óráig. A Hölgyeket és párjukat kellemesen illatozó teával és közkedvelt, romantikus operett dalokkal várjuk. Zenei műsorunk most kimondottan a hölgyeknek szól. Fabók Judith és Varga Pál énekel, Farkas Péter zongorán kísér. A kellemes zene, a meghitt környezet, az ismerkedés lehetősége adott. Ne hagyd ki, mert ez a te napod!
Cím: Budapest, 1144 Csertő park 12.
Téged is szeretettel várunk, a belépés díjtalan.
Farkas Péter és Fabók Judith a rendezvény házigazdái

Vakmisszió csendes hete

Szeretettel köszöntöm a látássérült testvéreket!
Örömmel hirdetem, hogy a Vakmisszió csendes hete idén 2020. június 8. hétfő ebédtől 2020. június 12. péntek ebédig fog tartani a Sion hegye Református Konferencia-központban Tahitótfalun. A hét címe: gyümölcsöző élet, a Lélek gyümölcsét fogjuk végig venni. A részvételi díj 31.000 forint, amely mindent tartalmaz: ágyneműhuzat, szállás, háromszori étkezés, váci kirándulás (komp, éttermi ebéd a Duna parton, múzeum belépő, közös fagyizás) és egyéb programok.
Amire lehet számítani: elcsendesedés Isten Igéje felett, igemagyarázatok hallgatása, csoportbeszélgetések, délutáni közös programok, jókedvű testvéri beszélgetések, pihenés, kirándulás, testi-lelki feltöltődés.
Jelentkezni 2020. május 1-ig lehet a Vakmisszió lelkipásztoránál 10.000 forint előleg befizetésével vagy készpénzben nyugta ellenében, vagy a Református Missziói Központ számlaszámára átutalva úgy, hogy a közleményben szerepel: Vakmisszió Tahi.
Elérhetőségeink:
E-mail cím: vakmisszio.rmk@gmail.com
Telefonszám: +36(30)546-2753
Áldás, békesség!
Nógrádiné Kovács Alexandra a Vakmisszió lelkipásztora

Braille-táblát vennék

Vennék régi fajta Braille-táblát, zongora zsanérosat, maximum egy vagy két sorosat.
Elérhetőségem: agostonjolan@gmail.com.

Képleírások

Címlap:
Kép: Hóvirág bokor a fűben, közelről fényképezve.

A jövő évi népszámlálás ügyében a KSH szakmai egyeztetésre hívta az MVGYOSZ-t:
Kép: illusztráció, emberek tömegét ábrázoló egyszerű grafika

A hangomat adom - beszélgetés Jancsó Saroltával
Kép: Középkorú, elegánsan öltözött hölgy. Sötét, frufrus haja a tarkójáig ér, mosolyog. Sötét blézert visel, virágos ékszer kitűzővel. Nyakában hosszú gyöngysor.

Ady Endre: Farsangi dal
Kép: Farsangi busófej maszk. Fekete arc, vigyorgó fogakkal, szarvakkal, fehér bundával keretezve.

Beszélgetés Berkó Norbert Távszem mentorral
Kép: Fiatal férfi portréja, sötét rövid haja és a száját keretező körszakálla van. Galléros, világos pólót visel.

Beszélgetés Pintér Norbert Távszem mentorral
Kép: Egészen rövid, sötét hajú fiatal férfi, szakállas, fülében fülkarika. Fehér rövid ujjú inget, nyakkendőt és sötét mellényt visel. Jobb karjával a gitárjára támaszkodik, az alkarján végig tetoválás. Előtte mikrofon.

Az együttműködés, amiből hangoskönyvek születnek - Interjú Nagyné Berke Mónikával
Kép: Mónika Hosszú, szőkésbarna, frufrus haja a válla alá ér. Mosolyog. Virághímzéses, világos pulóver van rajta, alatta a fehér ing gallérja látszik.

Hogyan juthat el hozzánk?
Kép: Háromemeletes épület, bal oldalán a lépcsővel és a bejárattal.

Idén is várja vendégeit az MVGYOSZ balatonboglári üdülője
Kép: A balatonboglári üdülő oldalának egy részlete a fák árnyékában.

„Tükörben a vers, tükörben a költő"
Kép: Portré a költőről, sötét, rövid haja és bajsza van. Mosolyog. Sötét zakót és fehér inget visel. A háttérben elmosódott lombok.

Irodalmi pályázat ismét - VGYKE: Szülő-Példa-Érték 2.0
Kép: Illusztráció, gyerekrajz grafika, anya, apa és két gyerek egymásba kapaszkodva.

20. Fekete István Emlékverseny
Kép: Fekete István szobor a mosonmagyaróvári várnál. A vadászruhás, kalapos író mellett egy vadászkutya ül.

Nőnapi meghívó
Kép: Kisnémedi Varga Pál sötét öltönyben áll, mosolyog, kezében mikrofon.

doboz alja
oldal alja