ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Érdekképviselet az elektronikus ügyintézésben


Érdekképviselet az elektronikus ügyintézésben

Folytattuk a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) 1.2.2. pályázati konstrukciójának véleményezése kapcsán megkezdett érdekképviseleti munkánkat. Ennek újabb lépéseként részt vettünk Dányi Gábor Európai Uniós Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkár, Irányító Hatóság vezető fogadóóráján. A tárgyaláson az MVGYOSZ-t dr. Nagy Sándor elnök megbízásából jelen sorok írója képviselte.

Az előzetesen megküldött véleményben és a megbeszélés során nem csupán a konkrét pályázati konstrukcióval kapcsolatos hiányosságokra hívtuk fel a monitoring bizottság és a helyettes államtitkár figyelmét, hanem részletes tájékoztatást adtunk a vak és gyengénlátó emberek elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos nehézségeiről, a nem megfelelően megvalósult akadálymentesítések keltette problémákról. Emellett röviden ismertettük az ISO40500 szabvány legfontosabb követelményeit, melyeknek betartásával a web- és szoftverfejlesztők valóban mindenki számára hozzáférhető honlapokat és alkalmazásokat hozhatnak létre. Arra is felhívtuk a figyelmet, hogy az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a Fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény, valamint az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló törvény értelmében egyaránt kötelezettsége a magyar államnak. Ennek kapcsán azt is megemlítettük, hogy az MVGYOSZ korábban panasszal élt az ÁNYK akadálymentességének hiányosságaival kapcsolatban az Egyenlő Bánásmód Hatóság felé, mely eljárás jelenleg is folyamatban van.

Az irányító hatóság vezetője megköszönte javaslatainkat, ugyanakkor tájékoztatott, hogy horizontális szempontként az egyenlő hozzáférés biztosítása valamennyi EU-s pályázati konstrukcióban követelmény. Ígéretet tett arra, hogy a jelenleg véleményezés alatt álló pályázati felhívásba beépítik az ISO40500 szabvány teljesítésének kötelezettségét, valamint azt a lehetőséget, hogy a pályázók elszámolhassák az akadálymentes kialakítással és a hozzáférhetőségi szakvélemény elkészíttetésével kapcsolatos költségeiket. Ilyen szakvélemény kiállítására jogosultként az MVGYOSZ az „Informatika a Látássérültekért" Alapítványt jelölte meg.

A helyettes államtitkár elmondta, hogy az állampolgárok és hivatali dolgozók számára készülő fejlesztések során eddig is elvárás volt az akadálymentes kialakítás, azonban ő maga ezzel kapcsolatban nem rendelkezett konkrét szakmai ismeretekkel, a projektek megvalósulásának eredményeit pedig ebből a szempontból senki nem ellenőrizte. Ígéretet tett arra, hogy a jelenleg megvalósítás alatt lévő közel 50 érintett projekt lezárásakor fokozott figyelmet fordítanak ennek a szempontnak a teljesülésére, amire a közeljövőben felhívják a kedvezményezettek figyelmét.

Dr. Nagy Sándor a témával kapcsolatosan egy részletes információs levelet is összeállított, melyet a szövetség a KÖFOP-1.2.2. konstrukció véleményezéséhez hasonlóan szintén megküldött a monitoring bizottságnak és az irányító hatóság vezetőjének.

Németh Orsolya

Vakok Világa 2018. június

doboz alja
oldal alja