ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

A Tankönyvellátási csoport múltja és jelene


A Tankönyvellátási csoport múltja és jelene

A Tankönyvellátási csoportot jelenleg három fő alkotja: Szűcs Antal a csoport vezetője, Tóth Miklósné Edit és Szabó Edina. Mivel Szabó Edina már 2003 óta foglalkozik a tankönyvellátással, vele beszélgettem munkájáról, a tankönyvellátás helyzetéről. 2003-ban, amikor a Szövetséghez kerültem, kizárólag hangoskönyveket igényelhettek a látássérültek. - kezdte a beszélgetést Edina. A könyveket a stúdióban olvasták fel. Bőséges volt a kínálat: irodalom, matematika, fizika, nyelvtan, szöveggyűjtemények stb. álltak a diákok rendelkezésére. A 2004. évi XVII. törvény - "a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról" - fordulópontot jelentett a tankönyvellátásban. A törvény 4. § (1) bekezdése előírja, hogy "Az oktatási miniszter a tankönyvekről - évente legalább egyszer - jegyzéket ad ki, amelyet közzétesz az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában, és hozzáférhetővé teszi az interneten is, továbbá gondoskodik az interneten közzétett jegyzék folyamatos felülvizsgálatáról és frissítéséről.". Arról is rendelkezik a jogszabály, hogy "A tankönyvjegyzékre kerülés feltétele, hogy a kiadó vállalja a tankönyv elektronikus úton történő átadását a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége részére (a továbbiakban: Szövetség), a Szövetség megkeresésére, az e törvényben meghatározott feltételek szerint". Mivel a szövetségnek és a kiadóknak egyaránt újak voltak a 2004-ben hozott törvényi előírások, valójában csak lassan indulhatott meg a kis mértékben átalakított elektronikus tankönyvek elkészítése, így emlékszem, hogy én is a kazettákat használtam tanulmányaim során. A törvényi szabályozások és rendelkezések nem megengedők, betartásuk szinte lehetetlenségnek tűnik - és meglátásom szerint tényleg az. Tankönyvet csak az oktatási intézmény igényelhet a diák részére, a kérelmek az MVGYOSZ Tankönyellátási csoportjához érkeznek be, előbb vagy utóbb. Ezt követően történik meg a még hiányzó tankönyvek beszerzése a tankönyvkiadóktól, akiknek, elvileg 10 napon belül a megrendelt kiadvány elektronikus változatát meg kell küldeniük az MVGYOSZ részére. Sok esetben papír alapú, nyomtatott könyvet kapunk - közli a tényt a csoport munkatársa. A nyomtatott anyagot scannelik, abból pdf formátum készül, majd az összes elektronikus fájlt karakterfelismerő programmal szöveges formátumúvá (doc, txt) alakítják át. Az érdemi munkaa valójában csak most következik: a könyvet "vakbaráttá" alakítják, oly módon, hogy folyó szöveggé teszik át a táblázatokat, szövegesen leírják az ábrákat, szükség szerint a képeket is megmagyarázzák - amennyiben az lehetséges. Ehhez a munkához - a kollégák véleménye szerint - sok-sok tapasztalat és gyakorlat, pontosság és precizitás, illetve minimum erős gyengénlátás szükséges, de a hatékonysághoz a szövegszerkesztők ismerete szintén hasznos. Nagyon sokszor javítani kell a karakterfelismerő által generált hibákat, esetenként be kell gépelni kimaradt szövegrészeket - akár oldalakat is -, a már említett magyarázatokat. Figyelmet kell fordítani a képernyő felolvasó programok használatából eredő speciális igényekre, pontosabban arra, hogy például a Jaws for Windows megfelelően olvassa az anyagot. Szabó Edina elmesélte, hogy egy munkatársával évek alatt kísérletezték ki, hogy mely jeleket, jelöléseket (feltételes kötőjel, tabulátorok, kézi sortörés, kacsacsőr, stb.) kell helyettesíteni más módon, vagy figyelmen kívül hagyni. Mivel a tankönyvek nyelvezete szaktantárgytól függően más és más, óvakodni kell a rutinból végzett munkától. Mindig arra kell törekedni, hogy az adott tantárgynak feleljen meg a könyv, lehetőleg úgy, hogy abban csak a legszükségesebb változtatásokat eszközöljék. Különösen figyelni kell arra, hogy a szerzői jogok miatt a tankönyv tartalmi része ne változzon! A leírtakból kitűnik, hogy egy-egy kiadvány elkészítése hosszú folyamat. A tankönyvpiacról kért kiadványoknak - a sűrű változtatásoknak köszönhetően - sajnos nem mindegyike áll rendelkezésre a Szövetségben, így többnyire évről-évre kell elkészíteni a látássérült diák tankönyvét. A feladatot nehezíti, hogy jelenleg óriási a kínálat, ezért előfordul, hogy ugyanannyi időráfordítással egy megrendelt könyv egy gyermek miatt készül el, ami sem a megrendelőnek, sem a szövetségnek nem olcsó! Köztudott, hogy a megrendelő iskola számla ellenében körülbelül a bolti ár négyszeresét fizeti ki az MVGYOSZ-nek. Fontos kiemelnünk, hogy a jogszabály értelmében Szövetségünk csak és kizárólag a tankönyv előállításával kapcsolatos költségek - általános forgalmi adóval megnövelt értékének - megfizetésére kötelezheti az oktatási intézményt, de a számlázott ár jóval elmarad ettől az összegtől. A szövetség évek óta nem emelt árat, hiszen akkor egyik iskola sem élne annak lehetőségével, hogy a látássérült diáknak tankönyvet adjon a kezébe. Említést kell tenni a reál tantárgyakat feldolgozó tankönyvekről is. Ezeket szinte lehetetlen elektronikus vagy pontírásos formára átalakítani - mondta Szabó Edina, a tankönyvellátási csoport munkatársa. Ilyen esetekben korábban a hangos tankönyv jöhetett szóba. Ezt a diákok nem kedvelték annyira, mert a kazetták sok helyet foglaltak, és nehezen is lehetett keresni adott esetben egy 20-30 kazettából álló tankönyvben, és a bezárt stúdió egyébként sem teszi lehetővé újabbak készítését. Az MP3 formátumban, CD-lemezen lévő hangoskönyvekért a piaci ár hatszorosát számítja fel a Szövetség, de sajnos ilyeneket sem tudunk már készíteni a stúdió hiánya miatt.
Egyre csökken a megrendelők száma, amelyet a magas ár mellett az indokol, hogy az oktatási intézmények nem tudnak a lehetőségről. Most a csoport azon dolgozik, hogy minnél több iskola értesüljön róla. Probléma akad ezeken felül is bőven! Érdemes kitérni a törvényi szabályozásból következő kérdésekre. A NEFMI által eddig minden évben kiírásra került rendelet pályázati szinten szabályozta a sajátos nevelési igényű tanulók tankönytámogatását. Eszerint csak az állami fenntartású általános- és középiskolák nyújthatják be igényüket a látássérült diák tankönyvének pénzbeni megtérítésére. Ezen pályázat azomban nem tér ki az egyházi és alapítványi oktatási intézményekre. Továbbá a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény sajnálatos módon nem veszi figyelembe a látássérült nyelvtanárok és a látó gyermeket látássérültként nevelő szülők problémáit. Nekik a szabályozás értelmében tankönyv még pénzért sem adható! Eddig az úgynevezett méltányossági kérelem volt annak a módja, hogy a törvényeket kikerülve a magánszemély tankönyvet igényeljen. Ritkán érkeznek ilyen kérések - közölte Szabó Edina, de azokat általában engedélyezi az MVGYOSZ vezetősége. Sajnálatos tény, hogy visszajelzések sem érkeznek az elkészült elektronikus tankönyvekről, pedig már többször próbálkoztak kérdőívek kiküldésével, amit az iskolák kaphatnak csak meg, mert a szövetség az oktatási intézménynyel áll kizárólag kapcsolatban. Azt sem szabad elhallgatni, hogy sokszor késnek a megrendelések, a látássérült diák nem jut a tanév elején a tananyaghoz. A szabályozások következtében az oktatási intézmény sokszor későn küldi meg a megrendelést a szövetségnek, ami többek között a tankönyvjegyzék kiadásának, illetve az anyagi források előteremtésének függvénye - még a fogyatékossággal tanuló fiatalért az iskolának járó háromszoros normatív támogatás ellenére is. Az MVGYOSZ csúszásait az emberi humán-erőforrás hiánya, valamint a tankönyvfeldolgozás bonyolult, több lépcsős folyamata eredményezi. Egyik fél sem hibás, hiszen mindenki erőn felül teszi dolgát annak érdekében, hogy a látássérüllt diákok a minél sikeresebb integráció érdekében, az esélyegyenlőség biztosítása mellett tankönyvekhez jussanak. A felsőfokú oktatásban még ennyi segítség sincs! A hallgató saját maga kénytelen gondoskodni azokról a tananyagokról, amelyekre szüksége van tanulmányai során. Kíváncsian várom, mikor lép életbe a tankönyvpiac államosítása, hiszen akkor az iskolák lényegesebben kevesebb könyvből választhatnak, ami a tanárok szabadságát korlátozni, az MVGYOSZ Tankönyvellátó csoportjának munkáját viszont könnyíteni fogja.

Kovács Judit

Vakok Világa 2014. április

doboz alja
oldal alja