ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

A Hangos-könyvtár múltja és jelene


A Hangos-könyvtár múltja és jelene

Vissza a múltba

A Hangos-könyvtár 1961-ben kezdte meg működését, de már az ötvenes évek közepén történt kísérlet hangoskönyv előállítására. Dr. Körner György, az akkori szövetségi főtitkár külföldi kezdeményezéseket figyelembe véve készített hangoskönyveket, főleg szépirodalmi műveket a saját lakásán. A szalagokat ekkoriban még csoportosan hallgatták. Ezt tekinthetjük a Hangos-könyvtár "őskorának". A Vakok Szövetségének delegációja 1957-ben Lipcsében járt és megtekintette a megnyitás előtt álló stúdiót. Ennek hatására kezdte el Körner a hazai hangoskönyv-előállításra tett kísérleteit. Az első eredményes próbálkozást 1959 szeptemberében mutatták be. 1961-ben az Egészségügyi Minisztérium támogatásával kezdték el a Hangos-könyvtár létesítéséhez szükséges stúdió megépítését, ami végül 1963-ban készült el a Vakok Állami Intézetében (Hermina út 21.)
A könyvtár és a stúdió 1972-ben költözött át a Szövetség új szárnyába, ahol az anyaszalag-raktár is kialakításra került. A hetvenes években orsós magnón hallgatható műveket kölcsönöztek, majd 1979-től megjelent a magnókazetta is.
A Szövetség dolgozói 1985-ben németországi tanulmányútra mentek, ahol az ott alkalmazott módszereket valamint a gyorsabb és jobb minőségű hangos dokumentumok előállításának lehetőségeit ismerhették meg. A német tapasztalatokat felhasználva 1986-ban megújult a stúdió a Soros Alapítvány támogatásával. A szükséges berendezéseket (két szalagos stúdiómagnó, három Profi kazettás deck, egy keverőpult, két mikrofon, három fejhallgató, tízezer kazetta és két kazetta-gyorsmásoló sor) Soros György személyesen adta át a stúdió megnyitásakor. Az új berendezéseknek köszönhetően felgyorsult a hangoskönyvek előállítása.
A kétezres évek folyamán CD-n hallgatható dokumentumokkal bővült az állomány. 2002 tavaszától a felvételek számítógéppel, digitális technikával készültek, így a sérülékeny anyakazettákon való tárolásról áttértek az elektronikus módon történő megőrzésre. A digitális technológiának köszönhetően javult a hangfelvételek minősége és lerövidült a könyvek elkészítésének időtartama is. A kölcsönzés 1989-ig kézi nyilvántartású személyi kartonok vezetésével történt. Hosszas keresgélés után akadtunk rá a Bajai Könyvtár DOS-alapú számítógépes rendszerére, amely a Hangos-könyvtár sajátosságainak is megfelelt. A program fejlesztője, Szalai Attila a kölcsönző-rendszert ingyen bocsátotta a Hangos-könyvtár rendelkezésére. Az állomány gépi felvitele után megindulhatott a számítógépes nyilvántartás és kölcsönzés. A rendszert 1996-ban az Improvizál Rt. programozója, Morvai Judit bővítette ki.

Múltból a jelenbe

Az MVGYOSZ székházában (Hermina út 47.) található Hangos-könyvtár országos hatókörű, de nem nyilvános- és közkönyvtár, mert nincsenek meg a közkönyvtárrá válás alapfeltételei. A könyvtár nem rendelkezik olvasóteremmel, hozzáférhető, akadálymentesített online felülettel, valamint úgynevezett szabadpolcos könyvállománnyal. - mondta el Taba Zsófia, a könyvtár dolgozója. További problémát jelent a könyvtárban megtalálható művek csekély száma és hangminősége is. Amíg a megyei vagy városi bibliotékák milliós nagyságrendű állománnyal büszkélkednek, addig a hangos-könyvtárban megközelítőleg 3600 mű, főként szépirodalmi regény található. A hanganyagok CD-lemezen és magnókazettán, szöveghű felolvasásban hallgathatóak. Egy-egy olvasmány három példányban sorakozik a polcokon, ám így is sokszor előfordul, hogy a kedves olvasónak várni kell a sorára. A jelenség magyarázható az olvasók számával - mintegy 950 fő -, a stúdió bezárásával és a hangoskönyvpiac kínálatának beszűkülésével.
2010-ig az MVGYOSZ hangstúdiójában állították elő a műveket önkéntes felolvasók segítségével. A '90-es években még kazettára, majd a 2000-es évek elejétől kezdve digitálisan rögzítették az elkészült műveket. A stúdió bezárása az állománycsökkenés veszélyét, egyben az olvasók elmaradását hordozza magában. Ennek ellenére feladat akad bőven. Jelenleg a magnókazettán lévő művek digitalizálása folyik, öt-hat önkéntes áldozatos munkájának köszönhetően. A számítógépes rögzítés természetesen nehézségekkel jár, rengeteg időt és figyelmet igényel, mondta el kérdésemre egy idősebb, digitalizálással foglalkozó olvasó. Azzal, hogy az anyaszalagon lévő hanganyag a computeren rögzítésre került, még nincs vége a folyamatnak. Ezután történik meg a felvétel szétdarabolása és zajszűrése. Beszélgetőtársam élvezettel mesélt erről a tevékenységről, akinek több mint 400 könyv fordult meg kezei alatt az évek során. Taba Zsófia szintén rendkívül értékesnek és fontosnak tartja az önkéntesek segítségét, hiszen ennek eredményeként a mintegy 3600 mű 85 százaléka már CD-lemezen kölcsönözhető.
Akkor a kazettákra nincsen szükség. - gondolhatja az olvasó. Taba Zsófia hangsúlyozta, hogy valóban egyre többen térnek át a korongok használatára, a szalagokat mégsem semmisítik meg. Sok idős embernek problémát okoz a CD-lejátszó vagy a számítógép kezelése. Például a lejátszás megszakítása után nem találják meg, hogy hol hagyták abba a mű "olvasását".
A szövetség által készített han- goskönyveket - a kazettáknak megfelelően - fél órás időtartam hosszúságú részekre vagy az adott mű fejezeteire darabolják fel. Egy-egy könyv írójáról, címéről és hosszúságáról a CD-tokon lévő Braille-feliratok árulkodnak. A magnókazettáknál a tároló dobozon található pontírású címke nyújt információt. A Hangos-könyvtár állományában közel 3600 mű várja az olvasókat. Többségében szépirodalmi alkotások vannak, de elérhetőek a hazai és klaszszikus regények, útleírások, néhány versgyűjtemény, néhány ismeretterjesztő mű és gyerekirodalom. A könyvtár munkatársa említést tett arról, hogy gyakran nehézkes az olvasók igényeinek kielégítése. Vannak olyan, az irodalmat szerető látássérültek, akik régóta, sokat és gyorsan olvasnak, ők az állomány műveit "elfogyasztották" már. Továbbá keresik a mai kortárs irodalmat, a mostanában megjelenő könyveket is. Ezeket az elvárásokat a technikai feltételek hiánya miatt az MVGYOSZ Hangos-könyvtára nem teljesítheti. A kölcsönzés egyenként, az Olvasó behívásával történik. A kért hanganyagokat a raktárból a könyvtáros viszi a látássérültnek - oda senki más nem nyerhet bebocsájtást! Minden esetben megtörténik a visszakerült könyvek ellenőrzése annak érdekében, hogy a meghibásodott anyagok javításra kerülhessenek. A könyvek kint létéről természetesen nyilvántartást vezetnek.

A könyvtár használatának szabályai, feltételei

Az MVGYOSZ Hangos-könyvtárának bárki tagja lehet, aki tagja a Szövetségnek vagy valamelyik megyei tagegyesületének. Részükre a kölcsönzés ingyenes. Nem szövetségi tagok a szolgáltatást kölcsönzési díj ellenében (3000 forint) vehetik igénybe. Amenynyiben az összeg nem kerül befizetésre, a kölcsönzést fel kell függeszteni. Ez mindaddig érvényben marad, ameddig a befizetés nem történik meg, illetve ha ez meghaladja az 1 évet, akkor az olvasót törölni kell a nyilvántartásból. Beiratkozni lehet személyesen vagy megbízott személy útján, vidéki és külföldi olvasóknak postai úton. A beiratkozáshoz szükséges a tagsági könyv és a személyi igazolvány. A postai úton történő beiratkozáskor a levélnek tartalmaznia kell a tagsági könyv számát, valamint a pontos személyi adatokat. Nem szövetségi tagoknak személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges. A fővárosban lakó könyvtári tagok személyesen vagy megbízott személy útján kölcsönözhetnek olvasójeggyel a könyvtár nyitvatartási idejében:

Kedd: 10.00-18.00
Csütörtök: 10.00-18.00
Péntek: 8.30-12.00

Figyelem! A nyitvatartási időn kívül kölcsönzés nincs! Sem a korábban kikölcsönzött könyvek visszavétele, sem új könyvek kikölcsönzése a könyvtárnak nem áll módjában. Ha valaki a nyitvatartási idő előtt érkezik, a visszahozott könyveket a portán hagyhatja nevének és lakcímének pontos feltüntetésével!

A könyvtárból 1 alkalommal maximum 9 könyv kölcsönözhető. A kölcsönzési idő három hónap, ez legfeljebb egy hónappal hosszabbítható meg. A hosszabbítást a könyvtárostól külön kell kérni személyesen, telefonon vagy e-mailben. Ha a könyvek határidőre nem kerülnek vissza, késedelmi díjat kell fizetni, melynek mértéke 20 Ft/nap/könyv. A késedelmi díj fizetésének megtagadása a könyvtári tagság azonnali felfüggesztésével járhat.
A vidéki és külföldi olvasók részére a kölcsönzés postai úton történik. A Nemzetközi Postai Egyezmény Szabályzatának 11. cikkelye, valamint az 1/1966./V.15./KPM. számú rendelet (Postaszabályzat) 11.§ /1/ bekezdés értelmében díjmentes a vakok kizárólagos használatára szolgáló hangfelvételek postai szállítása 7 kg súlyig, ha a feladó vagy a címzett a vakok valamilyen hivatalosan elismert intézménye. A díjmentes küldeményt úgy kell csomagolni, hogy tartalmát a postai kezelés során bármikor meg lehessen vizsgálni. A csomagon a "vakok küldeménye" emblémának rajta kell lennie.
Az igényelt könyvek listáját postai úton, a 06-1/384-8440-es telefonszámon vagy a hangoskonyvtar@mvgyosz.hu e-mail címen kell elküldeni a könyvtár részére. A könyvek szállítása az e célra szolgáló fémdobozokban és vászonzsákokban történik. A dobozok és a vászonzsákok a MVGYOSZ tulajdonát képezik, csak a könyvek visszaküldésére használhatók fel.
A művek közül az MVGYOSZ katalógusából lehet válogatni, amelyet az MVGYOSZ honlapján talál. A katalógust a könyvtár munkatársa havonta frissíteni fogja.
Taba Zsófia arra kéri az olvasókat, hogy lehetőség szerint mindenki több könyvet jelöljön meg listáján, mert gyakran előfordul, hogy az általa kiválasztott művet más olvassa. Figyelembe véve a személyiségi jogokat, a könyvtárnak nem áll módjában a már elolvasott művekről nyilvántartást vezetni, így a könyvtáros csak az olvasónál kint lévő könyvek listáját látja.
Azzal könnyíti meg és segíti hatékonyan a könyvtárban folyó zökkenőmentes munkát, ha betartja a fent öszszefoglalt szabályokat, amelyek az MVGYOSZ honlapján is elérhetőek!

A búcsú pillanatai

Taba Zsófia mindenkit sok szeretettel vár. 2014. január 01-től ő látja el a könyvtárban felmerülő feladatokat, mert Erdős Imréné Márti megkezdte nyugdíjas éveit. Sokan ismerték és szerették őt, hiszen évtizedeken keresztül a könyvtár dolgozója volt.

A Vakok Világa szerkesztősége és az olvasók nevében sok boldogságot és örömöt kívánok neki!

Kovács Judit

Vakok Világa 2014. február

doboz alja
oldal alja