ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

AZ IDEI ÉVBEN LOUIS BRAILLE EMLÉKÉREMBEN RÉSZESÜLTEK


AZ IDEI ÉVBEN LOUIS BRAILLE EMLÉKÉREMBEN RÉSZESÜLTEK

"Szövetségünk a pontírás feltalálásának nagy jelentőségét kívánta hangsúlyozni akkor, amidőn 1959-ben Braille születésének 150. évfordulója alkalmából - "Braille Emlékérmet" alapított. Az alapítólevél kimondja, hogy "A Vakok és Csökkentlátók Szövetsége a Braille Emlékérmet azoknak a látó és vak személyeknek adományozza, akik a vakok politikai, gazdasági és kulturális fejlesztése, a vakság megelőzése, a látáscsökkenés gyógyítása terén tudományos, irodalmi vagy gyakorlati munkájukkal eredményes tevékenységet fejtettek ki." - Idézet dr. Horváth Lajos: A vakok és Csökkentlátók Szövetsége 25 éve írásából, amely megjelent a Vakok Világa folyóirat 1970. áprilisi számában.

Évtizedek óta hagyomány, hogy az érmeket a fehérbot napi ünnepségen kapják meg a díjazottak. 2017-ben hárman részesültek elismerésben.

***

Markó Sándor

"Markó Sándor 1944-ben született Tatabányán. Már gyermekkorától látássérültként élt, de tanulmányait integrált körülmények között végezte.

Sokáig végzettségének megfelelően, géplakatosként dolgozott az építőiparban, az élelmiszeriparban, majd a bányaiparban. Tudásvágya, műszaki területek iránti érdeklődése azonban felnőttkorára ismét iskolapadba irányította és munka mellett szerzett szakirányú középfokú végzettséget.

Súlyos szembetegsége időközben nyugdíjba kényszerítette és az orvosi beavatkozások ellenére 1992-re teljes mértékben elveszítette a látását. A tragédia kezdetben nagyon megviselte, majd a kapaszkodót, a kiutat a számítógép, a JAWS képernyőolvasó szoftver megismerése jelentette számára. Ő, aki látóként még számítógépet sem látott, önállóan tanulta meg és mára már teljes körűen használja a számítógépet. Újra kinyílt a világ előtte, új ismeretekre és ismerősökre tett szert, majd az egyesületben is aktívan kezdett tevékenykedni.

1995-ben, 51 évesen vált tagjává a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének.

A 2004. évtől, az egyesület alakulásától folyamatos, aktív munkával, elnökségi tagként, kistérségi körzeti csoportvezetőként és Országos küldöttként is tevékenykedik. E tisztségek betöltése mellett a megyei egyesület vezetősége nagyra értékeli Markó Sándor tagtársunk önzetlen, áldozatos és önkéntes munkáját.

Informatikai tudását továbbadva, heti rendszerességgel nyújt segítséget tagjainknak a számítógép használatának megismerésében, gyakorol velük, fejleszti képességeiket, igazodva a hozzá forduló sorstársak igényeihez, lehetőségeihez.

Munkájával nemcsak a sorstársaknak nyújt nagy segítséget, hanem önkéntes tevékenysége révén az egyesület is bővíteni tudta szolgáltatásait."

***

Mogyorósi Istvánné

"Mogyorósi Istvánné Terbe Emma Mária 1948-ban született Miskolcon. Általános iskolában kezdődött zenei érdeklődése, először zongorán, majd dobon tanult játszani. A miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába nyert felvételt ütős szakra. Miskolc egyik legrangosabb kórusának, a Bartók Kórusnak lett a tagja.

Látásromlása 1984-ben kezdődött. Jobb szemére megvakult, majd 1995-ben, mikor bal szemén is elindult a nagyfokú látásromlás, rokkantnyugdíjba vonult, és az MVGYOSZ Borsod Megyei Szervezetének a tagja lett.

Belépésétől kezdve önkéntese a megyei szervezetnek, egy cikluson keresztül elnökségi tagja. Dalokat komponál, verseket ír. Versei megjelentek a Vakok Világában, és egy könyvkiadó gondozásában.

Mogyorósi Istvánné, Emike 1995 óta önkéntes munkával segíti a látássérült gyermekek számára szervezett programok megvalósítását. Tevékenységét a mai napig végzi oly módon, hogy megszervezi az egyesület gyermektagjai és azok családtagjai részére a gyermeknapi, az ifjúsági találkozók és a karácsonyi ünnepségek műsorát. A gyerekek felé sugárzó szeretete, érzékenysége, önzetlen odaadása 22 éve járul hozzá a vak és gyengénlátó, sok esetben nehéz szociális körülmények között élő gyermekek öröméhez. Tevékenysége nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek felnőttként is a szövetség és az egyesület tagjai maradtak.

Öt éve önkéntes területfelelősként tevékenykedik a Borsod Megyei Egyesületnél. Munkája során elősegíti, hogy a látássérült személyek lakóhelyükhöz közel jussanak hozzá az egyesület szolgáltatásaihoz.

Továbbá 14 éve önkéntes munkával segíti a miskolci nyugdíjas otthonok munkáját. Zenés, kézműves foglalkozásokat tart, énekkart szervez. Ezzel a munkával is azt erősíti, hogy látássérültként is segíthetjük az éplátó személyeket."

***

Temmel Márta

"Temmel Márta egy Vas megyei kis faluból költözött fel Budapestre látássérülése miatt. Iskoláit a Vakok Általános Iskolájában, a Teleki Blanka Gimnáziumban és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán végezte, ahol tanári képesítést szerzett.

Már kora gyermekkorában kitűnt szorgalmával és a társai iránti kommunikációs készségével. Különösen érdekelte őt az irodalom és a kultúra. Nagyon szeretett olvasni, társainak is gyakran mesélt irodalmi olvasmányairól, tevékenységeiről, ezzel hozzájárult az általános műveltségük gyarapodásához.

Munkáját a Vakok Intézetében végezte, ahol kollégiumi igazgató pozíciót töltött be. Érdeklődést tanúsított az MVGYOSZ működése iránt, részt vett az Országos Szövetség munkájában. A Budapest és Pest megyei szervezetben hosszú éveken át töltött be elnökségi tisztséget. Dolgozott a VERCS-en, ahol különböző oktatási tevékenységet folytatott, pl. vizsgákra való felkészítés magyar-orosz nyelvből, illetve Braille foglalkozásokat is vezetett, valamint szerkesztette az intézet újságját, a Krónikát.

Sok ember örömére foglalkozott a Braille kultúrával. Szervezett különböző versenyeket, napjainkban is részt vesz előkészítőként és zsűritagként a dr. Bánó Miklós Braille-írás-olvasás és játék a pontokkal vetélkedőn.

Nyugdíjaztatása után is aktív tagja a Turista Szakosztálynak és a Nosztalgia Klubnak. Társai szeretetét, megbecsülését kivívta, szellemiségével közösség építésre törekszik. Különböző bizottságok munkáját is elősegíti. Részt vesz a Hermina egyesület Szociális Oktatási és Foglalkoztatási Bizottságának munkájában, és a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány Felügyelő Bizottságának jelenleg is az elnöke."

Összeállította Sztakó Krisztina és Kovács Judit

Vakok világa 2017. december

doboz alja
oldal alja