ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Választó közgyűlés meghívó!

2024. május 22. 13:04

Tisztelettel meghívjuk Önt a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete éves rendes és választó közgyűlésére!

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt a Magyar Vakok és Gyengénlátók
Bács-Kiskun Megyei Egyesülete
éves rendes és választó közgyűlésére!

A közgyűlés ideje: 2024. május 10. (péntek) 09.00
Regisztráció: 08.15-09.00
Helyszín: Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete irodája
(6000 Kecskemét, Katona J. tér 8.)

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés a napirendben szereplő ügyekben - egy héttel később - a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

A megismételt közgyűlés ideje: 2024. május 17. (péntek) 09.00
Regisztráció: 08.15-09.00 Helyszín: Kecskeméti Katona József Könyvtár különterme
(6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.)

Napirendi pontok:

 Elnöki megnyitó
 Az elnökség 2023. évi beszámolójának megvitatása, elfogadása
 A Felügyelő Bizottság 2023. évi jelentésének megvitatása, elfogadása
 A 2023. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet megvitatása, elfogadása
 A 2024. évi gazdálkodási terv megvitatása, elfogadása
 A vezető tisztségviselők 2025. évi juttatásának meghatározása
 A 2025. évi tagdíj összegének meghatározása
 Az elnökség lemondása
 Az elnökség tagjainak és póttagjainak megválasztása
 Az Országos küldöttek megválasztása
 A felügyelőbizottság póttagjának megválasztása
 A jelölőbizottság tagjának megválasztása
 Bejelentések, hozzászólások, egyebek

Az elnökség tagjaira, póttagjaira tett javaslat:
Balla Edina, Dr. Bera Mária, Fekete Attila, Hencz András, Hubina Ádám, Mali Andrea, Sztakó Krisztina, Tusori Nikoletta
Az országos küldöttekre, pótküldöttre tett javaslat:
Dr. Bera Mária, Györgyné Kiss Adrienn, Fekete Attila, Hencz András, Hubina Ádám, Sztakó Krisztina, Tusori Nikoletta
A felügyelőbizottság póttagjára tett javaslat:
Szabó Julianna
A jelölőbizottság tagjára tett javaslat:
Kispéter Éva

Tisztelettel felhívjuk mindenki figyelmét, hogy tagkönyvét szíveskedjék elhozni, mert érvényes tagsági igazolvány nélkül nem tud a közgyűlésen szavazati jogával élni.

A szájat és orrot eltakaró maszk használatát az akkor hatályos rendeletek szerint alkalmazzuk.
Egyesületünk a közgyűlés alatt a kézfertőtlenítőt folyamatosan biztosítja.

A rendezvényen tagjainknak lehetőségük lesz:

 a 2024. és a 2025. évi tagdíjat befizetni;
 Az adatkezelési hozzájárulásról nyilatkozni
 Saját segédeszköz pályázati adatlapot átvenni

Kelt: Kecskemét, 2024. április 22.

Hencz András
Egyesület elnöke

 

doboz alja
oldal alja