ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Intézkedési terv a koronavírus-járvány időszakában otthonukban élő fogyatékos személyek támogatására

2020. április 01. 12:28

Az Intézkedési terv célja az új koronavírus által leginkább veszélyeztetett korosztály megóvása a fertőződéstől, hiszen az a fogyatékos személyek esetében fokozottan súlyos, akár végzetes következményekkel is járhat.

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Intézkedési terv az új koronavírus-járvány időszakában az otthonukban élő fogyatékos személyek és családjaik támogatására

Az Intézkedési terv célja az új koronavírus által leginkább veszélyeztetett korosztály megóvása a fertőződéstől, hiszen az a fogyatékos személyek esetében fokozottan súlyos, akár végzetes következményekkel is járhat. A 2011. évi népszámlálás adatai szerint 490 578 fő, azaz a népesség 4,9 %-a vallotta magát fogyatékos személynek. Nemzetközi vizsgálatokra épülő szakértői becslések ezzel szemben azt mutatják, hogy a lakosság átlagosan 10%-a a valamilyen fogyatékossággal, a valós szám tehát hazánkban is inkább az 1 milliót közelítheti.
A Kormány nem hagy magára egyetlen fogyatékos személyt sem, és kiemelten gondoskodik róluk. Megóvásuk módja az izoláció, az interakciók minimálisra szorítása, az új körülmények között is biztonságos életkörülmények biztosítása, a korábbi kapcsolatok hiányát enyhítő lépések megtétele. Ehhez azonban a társadalom többi tagjának segítségére is szükség van, amelyhez központi szervezés, illetve koordináció indokolt. Tekintettel arra, hogy az idősek mellett a fogyatékos emberek is az új koronavírus általi veszélyeztetett körbe tartoznak, javasolt:

- a fertőzésveszélyt jelentő személyes kapcsolatok minimálisra szorítása,
- az ezen megváltozott körülmények között is biztonságos életkörülmények biztosítása,
- ugyanakkor a közvetlen érintkezéssel nem járó társas kapcsolatok - amennyiben szükséges felügyelet, támogatás - biztosítása.

A fenti célok eléréséhez az alábbi feladatok megoldása elengedhetetlen.

1. Feladat: Fel kell mérni valamennyi önkormányzatnak, hogy a területén hány olyan fogyatékos személy él, aki a veszélyhelyzet időszakában támogatásra szorul, vagy előállhat olyan helyzet, amikor támogatásra lehet szüksége, például a gondozó családtag betegsége, vagy karantén idején. A 70 év fölötti személyekkel kapcsolatban kijelölt egy (fő) koordinátor (a javaslatban a jegyző vagy körjegyző szerepel), továbbá a település lélekszámához igazodva a további kijelölt személyek feladatköre kerüljön kiegészítésre a fogyatékos személyekkel kapcsolatos információk gyűjtésével (például: a személyükre és az állapotukra vonatkozó adatok mellett, egyidejűleg mérjék fel azt is, hogy rendelkeznek-e megfelelő infokommunikációs eszközökkel). A felméréshez vegyék fel a kapcsolatot a területükön működő család és gyermekjóléti szolgálatok vezetőivel, a helyi érdekvédelmi szervezetekkel, a szociális étkeztetést, gondozást végző szervezetek vezetőivel, a területükön működő egészségügyi szolgáltatókkal, továbbá a felmérés elindításáról a helyben szokásos módon és az általa működtetett közösségi felületeken tegyen közzé felhívást. A hirdetményekben hívják fel a helyi lakosok figyelmét, hogy jelezzék amennyiben a környezetükben fogyatékos személyekről van tudomásuk.
Felelős: Belügyminisztérium és helyi önkormányzatok
Határidő: azonnal

2. Feladat: A fogyatékos személyek és családjaik célzott megszólítása, az önkormányzati választókerületi képviselőkön, a helyi érdekvédelmi szervezeteken keresztül. A fogyatékos személyek és családjaik ösztönzése, hogy felvegyék a kapcsolatot a települési önkormányzattal. A megfelelő kommunikáció alkalmazása érdekében a helyi önkormányzatok kapjanak tájékoztatást a fogyatékos személyek érdekében működő civil szervezetek honlapjainak elérhetőségéről, továbbá a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. honlapjának elérhetőségéről és a szervezet által működtetett Információs és Koordinációs Pontokról és a fogyatékosságügyi tanácsadók elérhetőségéről.
Felelős: helyi önkormányzatok, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Miniszterelnöki Kabinetiroda,
Belügyminisztérium
Határidő: folyamatos

Az egyedül maradt fogyatékos személyek elemi szükségleteinek a kielégítése
Kiemelten fontos a fogyatékos személyek elemi szükségleteinek kielégítését szolgáló áruk, szolgáltatások, így különösen megfelelő élelmezésük, étkeztetésük, tiszta rendezett környezetük, ruházatuk biztosítása, bevásárlásaik intézése, a fertőződést megakadályozó higiénés eszközök biztosítása, a higiénés szabályok megismertetése. Kiemelten fontos továbbá - amennyiben szükséges - a folyamatos gyógyszerellátottság biztosítása.

3. Feladat: Az idősek támogatása érdekében elkészült Intézkedési Tervben az önkéntesek toborzására szolgáló honlapon legyen lehetőség a fogyatékos személyek ellátásához önkéntesek toborzására is.
Felelős: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő: 2020. március 31.

4. Feladat: A fogyatékos személyek által is értelmezhető kommunikáció érdekében a Belügyminisztérium által működtetett www.koronavirus.gov.hu honlapról legyenek elérhetőek a fogyatékos személyek érdekében működő érdekvédelmi szervezetek honlapjai, tájékoztató anyagai. A kapcsolódó zöldszámokon és a megadott e-mail címen elérhető call center munkatársai kapjanak tájékoztatást arról, hogy amennyiben speciális fogyatékosságügyi kérdés érkezik hozzájuk, keressék a kijelölt személyeket. Ezek lehetnek például az Nemzeti Fogyatékosságügyi- es Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett Információs és Koordinációs Pontokon dolgozó fogyatékosságügyi tanácsadók.
Felelős: Belügyminisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Miniszterelnöki Kabinetiroda
Határidő: 2020. március 31.

5. Feladat: A helyi rádiók, televíziók, lapok felhasználása a folyamatos lokális szintű tájékoztatásban. Az önkormányzat sajtóügyekért felelős munkatársa tartson kapcsolatot a helyi tájékoztatási eszközök (rádiók, televíziók) szerkesztőivel, hogy a legfrissebb helyi járványügyi hírek mellett a javasolt megelőzési intézkedésekről is folyamatosan hírt adjanak, emellett figyelje a fogyatékosságügyi érdekvédelmi szervezetek által működtetett honlapokat, annak érdekében, hogy a fogyatékos emberek által használt kommunikációs eszközökön is elérhetőek legyenek a releváns információk.
Felelős: helyi önkormányzatok
Határidő: folyamatos

6. Feladat: A fiatalok ösztönzése kommunikációs csatornákon keresztül a fogyatékos emberekkel való (egészségügyileg biztonságos) aktív kapcsolattartásra.
Felelős: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő: folyamatos

7. Feladat: A közszolgáltatásokhoz - személyes részvétel nélküli - hozzáférés biztosítása
Az elmúlt időszak jelentős fejlesztései egyre inkább teret engedtek a digitalizáció és modern infokommunikációs eszközök alkalmazásával a távszolgáltatások, teleszolgáltatások nyújtásának, így pl. e-health, az e-recept alkalmazásának a bevezetésével, kiváltásának a könnyítésével. A személyes találkozások elkerülése és a fenti típusú szolgáltatásokhoz való - a lehető legtöbb csatornán keresztüli - hozzáférés biztosítása érdekében át kell tekinteni a rendelkezésre álló lehetőségeket, és törekedni kell arra, hogy azon fogyatékos személyek, akik nem rendelkeznek a fogyatékosságukhoz igazodó, megfelelő infokommunikációs eszközökkel, megfelelő eszközökhöz juthassanak. Ezzel megteremtve a lehetőségét az egészségügyi és szociális ellátás során újabb szolgáltatási profilok alkalmazásának, így pl. a video konzultációnak.
Felelős: Innovációs es Technológiai Minisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Belügyminisztérium, helyi önkormányzatok
Határidő: folyamatos

8. Feladat: A fogyatékos személyek és családjaik számára ingyenes WIFI hálózat biztosítása, és a rendelkezésükre álló modern infokommunikációs eszközökre (pl. mobil telefon, tablet, iPad, okos óra) megfelelő applikációk (pl. EFOP 1.1.5-17. „A fogyatékossággal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása" című pályázati program keretében az érdekvédelmi szervezetek által kifejlesztett applikációk) telepítése, ezen eszközök alkalmazásának a betanítása.
Felelős: Innovációs és Technológiai Minisztérium, helyi önkormányzatok, Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

9. Feladat: Az átmenetileg bezárt állami intézmények munkatársainak, illetve a nélkülözhető munkakört betöltő állami alkalmazottaknak (gépkocsivezetők), valamint az átmenetileg bezárt Önkormányzati intézmények (bölcsődék, óvodák) dolgozóinak bevonása a fogyatékos személyekkel kapcsolatos feladatok megvalósításába, a munkajogi szabályok betartásával.
Felelős: kormányhivatalok és önkormányzatok
Határidő: azonnal

Budapest, 2020. március 25.

Prof. Dr. Kásler Miklós
miniszter

doboz alja
oldal alja