ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

iPhone SE készülékek adományozása

2017. július 27. 04:42

Tájékoztatás MNB pályázatról

iPhone SE készülék az MVGYOSZ adománya

(tájékoztató)

Éljen a lehetőséggel! iPhone SE készülékeket adományoz az MVGYOSZ Egyesületünknek! Most lehet ingyenesen igényelni!

A Magyar Nemzeti Bank az elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül és alapvető feladatainak ellátásán túl, a közérdekű társadalmi célok megvalósításának elősegítése végett, kialakította a jegybanki érdekeken és sajátosságokon alapuló, az MNB külső kapcsolatainak részét képező támogatási politikáját. Ennek ismeretében a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége a bankjegy címletek azonosítására alkalmas szoftverrel felszerelt eszközök (okostelefonok) beszerzéséhez kérte az MNB támogatását.

Az okostelefonokat (szolgáltató független iPhone SE 16 GB asztroszürke) a tagegyesületek adják át azoknak a súlyosan látássérült személyeknek, akik a teljes látásvesztés, illetve a minimális látásuk mellett önállóan, segédeszköz nélkül nem, vagy csak nagy nehézséggel képesek a bankjegyeket felismerni és látásvesztésüket a fogyatékossági támogatásról, a vakok személyi járadékáról, a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozattal igazolják.

Az MVGYOSZ kötelezettséget vállalt arra, hogy a nyertes pályázatból megvásárolt okostelefonokat két éven belül nem idegeníti el, azt a súlyosan látássérült emberek részére, a bankjegyek felismerésének támogatása céljából adja tartós használatba. A telefon ezen idő letelte után kerül használója tulajdonába.

Az MVGYOSZ fenntartja magának a jogot arra, hogy ha a támogatott személy nem képes, vagy nem tudja használni a készüléket, akkor azt visszavehesse és egy másik rászoruló részére átadhassa.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete 7 db iPhone SE 16 GB asztroszürke készülékhez jutott hozzá a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége jóvoltából.

A bankjegyek felismerése a látó emberek számára teljesen evidens a mindennapi életben. Látássérültként azonban ez az okostelefonok megjelenése előtt látó segítő bevonásával volt lehetséges. Az önálló életvitel kialakításának egyik fontos állomásának tekinthetjük azt, hogy ma már egy okostelefonnal rendelkező látássérült másoktól függetlenül tudja pénzügyeit intézni pl: vásárlás alkalmával.

Egyesületünk az önálló életvitel elősegítése, valamint a fent megfogalmazott célok támogatása érdekében azon tagjai részére adományozza a készülékeket, akik a fenti kritériumoknak megfelelnek, illetve a 2017-es, a2018-as, valamint a 2019-es évre a tagsági díjat befizetik. Családonként - több látássérült esetén is - csak egy készülék igényelhető.

A készülékekre a postán és hírlevélben kiküldött, valamint a honlapon megtalálható jelentkezési lap útján lehet igényt benyújtani 2017. augusztus 18-ig (péntek 16.00-ig)

A megfelelően kitöltött pályázati adatlapokat papír alapon - személyesen, vagy postai úton - illetve e-mailben lehet benyújtani a fenti időpontig. A jelentkezési lap csak abban az esetben tekinthető sikeresen beadottnak, ha Egyesületünk annak beérkezését, átvételét igazolta.

Az elbírálás során előnyben részesül az a személy, aki:

-         az iPhone 5S készüléknél korábbi modellel rendelkezik

-         vak, vagy aliglátó személy, s emiatt a bankjegyek felismerése egyáltalán nem, vagy nagyon nehezen lehetséges számára

-         egyedül, vagy kiskorú gyermekével, vagy látássérült házastársával, élettársával él.

A kérelmező vállalja, hogy megtanulja a telefon, illetve a pénzfelismerő alkalmazás használatát attól a Bácsvakok által meghatározott munkatárstól, aki részére az ezen ismeretet igazoló tanúsítványt az MVGYOSZ kiállította.

A pénzfelismerő alkalmazás használatának megtanítására a Bácsvakok 6000 Kecskemét, Katona József tér 8. alatti irodájában kerül sor, előzetes időpont egyeztetést követően.

A készülékek átvételére az Elnökség döntéshozatalát, valamint a konzultációt és a sikeresen elvégzett képzést követően 2017. szeptember 8-ig lesz lehetőség.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa át a pályázati anyagot s ügyeljen a jelentkezési lap helyes kitöltésére a sikeres jelentkezés érdekében! Kérjük, hogy ne feledje el csatolni a látássérültségét igazoló határozatát!

Felhívjuk figyelmét, hogy a kérelem benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség. A nem olvashatóan, vagy hiányosan kitöltött, illetve a kötelezően mellékelendő dokumentumokat nem tartalmazó kérelmeket érvénytelennek minősítjük.

A Pályázati adatlap iPhone készülékre című dokumentum letöltéséhez kattincson ide! (word)

Érdeklődni személyesen vagy telefonon:

6000 Kecskemét, Katona József tér 8. 06-76/320-708

E-mail címeken:          elnok@bacsvakok.hu, henczandras@bacsvakok.hu tusorinikolett@bacsvakok.hu kissadrienn@bacsvakok.hu

doboz alja
oldal alja