ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

üdüléstámogatás fogyatékosok számára

2015. március 06. 11:02

Azon pályázók, akik korábban az Erzsébet-program keretében támogatást nyertek, és rendelkeznek Erzsébet Kártyával, a már megküldött Kártya segítségével vehetik igénybe az üdülési szolgáltatást.
Üdüléstámogatás fogyatékossággal élők számára
Kiíró:
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
Határidő:
2015.04.16
Érvényes:
2015.04.16
Tárgymutató:
üdüléstámogatás fogyatékossággal élők számára
Pályázhat:
Azon belföldi illetőségű, 18. életévüket betöltött, fogyatékossággal élő
személyek, akik a pályázat benyújtásakor fogyatékossági támogatásban
és/vagy vakok személyi járadékában és/vagy magasabb összegű családi
pótlékban részesülnek, valamint a havi teljes összegű ellátásuk nem
haladja meg a nettó 150 000 Ft-ot
táblázat vége

Bookmark and Share
Add a Startlaphoz
A kiíró(k) adatai
Egyéni tanulóknak! Projekt tervezés és pályázatírás távoktatási tanfolyam
>>>
--------------------------------------------------------------------------------

Pályázati felhívás
fogyatékossággal élő pályázók számára
2015.

A pályázat célja:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az
Erzsébet-program keretében - az egészség megőrzéséhez szükséges aktív
kikapcsolódás elősegítése
érdekében - fogyatékossággal élők számára pályázatot hirdet. A
pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás
formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati
felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő
kedvezményezettek
jogosultak.

Kedvezményezettek köre:
Azon belföldi illetőségű, 18. életévüket betöltött, fogyatékossággal élő
személyek, akik a pályázat benyújtásakor fogyatékossági támogatásban
és/vagy vakok
személyi járadékában és/vagy magasabb összegű családi pótlékban
részesülnek, valamint a havi teljes összegű ellátásuk nem haladja meg a
nettó 150 000 Ft-ot.

Az elektronikus formában benyújtott adatlapon egy pályázat keretében
kizárólag egy személy pályázhat, és részesülhet az Alapítvány által
nyújtott támogatásban.

A pályázat benyújtásakor kötelezően csatolandó mellékletek:
A pályázó által a pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes
járandóság átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy
bankszámlakivonat)
másolata és a foglalkoztató intézmény (amennyiben van)
jövedelemigazolása a havi nettó jövedelemről. (Gondnokolt személy
esetében az erre vonatkozó okirat
másolata is csatolandó.)
A támogatás elnyerése esetén mind a pályázók, mind pedig a kísérők
egyaránt 5000 Ft/fő önerő befizetését követően, a postai úton kiküldésre
kerülő Erzsébet
Kártya segítségével vehetik igénybe az elnyert üdülési szolgáltatást.
Azon pályázók, akik korábban az Erzsébet-program keretében támogatást
nyertek, és rendelkeznek Erzsébet Kártyával, a már megküldött Kártya
segítségével
vehetik igénybe az üdülési szolgáltatást.

Általános pályázati feltételek:
- Pályázni a
http://www.erzsebetprogram.hu
honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet;
- Egy pályázati adatlapon kizárólag egy fogyatékossággal élő személy, és
egy vele együtt utazó nagykorú kísérő személy nyújthat be pályázatot;
- Jelen kiírás tekintetében egy személy csak egy pályázat keretében
részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban;
- A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által
meghatározott, a
http://www.erzsebetprogram.hu
honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A
mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni a pályázati
adatlap kitöltésével
egyidejűleg, JPEG / PNG-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB
méretben;
- A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és
kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázat
érvénytelen;

- Az érvénytelenül beadott pályázat hiánypótlására, javítására nincs
lehetőség;
- Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
- A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt
kapnak. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre)
kattintva kell aktiválni
a pályázatot, legkésőbb 2015. április 16. napja 24:00 óráig. Aktiválás
hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
- A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
- A pályázó legkésőbb a pályázata aktiválását követő 30 napon belül az
Alapítványtól e-mailben kap tájékoztatást a feldolgozás eredményéről;
- A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó, aki a
2014-es évben nem nyert támogatást az Alapítványtól;
- Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben
foglaltak szerint, annak kézbesítését követően harminc munkanapon belül,
egy összegben,
a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény rovatban való
feltüntetésével kell átutalni;
- Az elnyert üdülési szolgáltatást a
http://www.erzsebetprogram.hu
oldalon feltüntetett üdülőkben vehetik igénybe a nyertes pályázók;
- Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg
kimerüléséig, de legkésőbb 2015. április 16. napjáig állnak fenn;
- A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki az üdülés helyszínére
történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
- Az elnyert üdülési szolgáltatás legkésőbb 2015. december 31. napjáig
megkezdett üdülésre vehető igénybe, amely határidő meghosszabbítására
nincs lehetőség.

Amennyiben a támogatás a határidő lejárta előtt nem kerül
felhasználásra, az elnyert támogatás érvényét veszti, illetve a
befizetett önerő visszafizetésére
nincs lehetőség.

A pályázat benyújtható: 2015. április 16. napján 24:00 óráig
a
http://www.erzsebetprogram.hu
honlapon elérhető elektronikus pályázati adatlap kitöltésével.

A pályázati adatlap kötelező mellékletei:
- Pályázói nyilatkozat;
- Hozzájárulói nyilatkozat kép- és hangfelvétel készítéséhez, és annak
Alapítvány általi felhasználásához;
- A pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóságának
átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat)
másolata;

- A foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelemigazolása a havi
nettó jövedelemről;
- Gondnokolt személy esetében az erre vonatkozó okirat másolata.

Tájékoztatás:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése
érdekében a szociális üdültetési helyszíneken kép- és hangfelvételt
készíthet, illetve
filmet forgathat, melyet népszerűsítési céljaira felhasználhat. A
pályázat benyújtásával a pályázó és a kedvezményezett elfogadja a kép-
és hangfelvétel
rögzítését, és annak készítéséhez, valamint az Alapítvány általi szabad
felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja.
doboz alja
oldal alja