ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Pályázati felhívás

2015. január 12. 10:56

fogyatékossággal élők szociális kiírás 2015fogyatekossaggal_elok_szocialis_kiiras_2015.pdf
Pályázati felhívás
fogyatékossággal élő pályázók számára
2015.
A pályázat célja:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Erzsébet-
program keretében - az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás
elősegítése érdekében - fogyatékossággal élők számára pályázatot hirdet. A
pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában
nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati
felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő
kedvezményezettek jogosultak.
Kedvezményezettek köre:
Azon belföldi illetőségű, 18. életévüket betöltött, fogyatékossággal élő személyek,
akik a pályázat benyújtásakor fogyatékossági támogatásban és/vagy vakok személyi
járadékában és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülnek, valamint a
havi teljes összegű ellátásuk nem haladja meg a nettó 150 000 Ft-ot.
Az elektronikus formában benyújtott adatlapon egy pályázat keretében kizárólag egy
személy pályázhat, és részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban.
A pályázat benyújtásakor kötelezően csatolandó mellékletek:
A pályázó által a pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóság
átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat) másolata
és a foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelemigazolása a havi nettó
jövedelemről. (Gondnokolt személy esetében az erre vonatkozó okirat másolata is
csatolandó.)
A támogatás elnyerése esetén mind a pályázók, mind pedig a kísérők egyaránt 5000
Ft/fő önerő befizetését követően, a postai úton kiküldésre kerülő Erzsébet Kártya
segítségével vehetik igénybe az elnyert üdülési szolgáltatást.
Azon pályázók, akik korábban az Erzsébet-program keretében támogatást
nyertek, és rendelkeznek Erzsébet Kártyával, a már megküldött Kártya
segítségével vehetik igénybe az üdülési szolgáltatást.
Általános pályázati feltételek:
4 elemű lista
 Pályázni a
www.erzsebetprogram.hu
 
honlapon található elektronikus pályázati
adatlap kitöltésével lehet;
 Egy pályázati adatlapon kizárólag egy fogyatékossággal élő személy, és egy vele együtt utazó nagykorú kísérő személy nyújthat be pályázatot;
 Jelen kiírás tekintetében egy személy csak egy pályázat keretében részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban;
 A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet
benyújtani. A mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni a pályázati
lista vége
13 elemű lista
adatlap kitöltésével egyidejűleg, JPEG / PNG-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;
 A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázat érvénytelen;

 Az érvénytelenül beadott pályázat hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
 Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
 A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni
a pályázatot, legkésőbb 2015. április 16. napja 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
 A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
 A pályázó legkésőbb a pályázata aktiválását követő 30 napon belül az Alapítványtól e-mailben kap tájékoztatást a feldolgozás eredményéről;
 A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó, aki a 2014-es évben nem nyert támogatást az Alapítványtól;
 Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően harminc munkanapon belül, egy összegben,
a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény rovatban való feltüntetésével kell átutalni;
 Az elnyert üdülési szolgáltatást a
www.erzsebetprogram.hu
 
oldalon feltüntetett
üdülőkben vehetik igénybe a nyertes pályázók;
 Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2015. április 16. napjáig állnak fenn;
 A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki az üdülés helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
 Az elnyert üdülési szolgáltatás legkésőbb 2015. december 31. napjáig megkezdett üdülésre vehető igénybe, amely határidő meghosszabbítására nincs lehetőség.

lista vége
Amennyiben a támogatás a határidő lejárta előtt nem kerül felhasználásra, az elnyert
támogatás érvényét veszti, illetve a befizetett önerő visszafizetésére nincs
lehetőség.
A pályázat benyújtható: 2015. április 16. napján 24:00 óráig
a
www.erzsebetprogram.hu
 
honlapon elérhető elektronikus pályázati adatlap
kitöltésével.
A pályázati adatlap kötelező mellékletei:
4 elemű lista
 Pályázói nyilatkozat;
 Hozzájárulói nyilatkozat kép- és hangfelvétel készítéséhez, és annak Alapítvány általi felhasználásához;
 A pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóságának átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat) másolata;

 A foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelemigazolása a havi nettó jövedelemről;
lista vége
1 elemű lista
 Gondnokolt személy esetében az erre vonatkozó okirat másolata.
lista vége
Tájékoztatás:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése
érdekében a szociális üdültetési helyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet, illetve
filmet forgathat, melyet népszerűsítési céljaira felhasználhat. A pályázat
benyújtásával a pályázó és a kedvezményezett elfogadja a kép- és hangfelvétel
rögzítését, és annak készítéséhez, valamint az Alapítvány általi szabad
felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja.

doboz alja
oldal alja