ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Pályázati felhívás - Paraszupersztár

2014. március 26. 05:24

A zsűri a beérkező produkciókat előszűri, a beküldött anyagok alapján kiválasztja azokat, akiket a területi döntőkre behív.


PARASZUPERSZTÁR  PÁLYÁZAT..   Mária Tomkóné Kiss
ParaSzuperSztár a fogyatékossággal élő emberek tehetségkutatója 2014

Hazánk egyik legnagyobb és legrégebbi civil szervezete, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) 2014-ben kulturális tehetségkutató versenyt indít a fogyatékos emberek számára.
A ParaSzuperSztár célja, hogy megtalálja azokat a fogyatékossággal élő tehetségeket, akik eddig még nem tudták megmutatni magukat a szélesebb nyilvánosságnak, és a tehetségkutató folytatásaként egy tehetséggondozó program keretében segítse őket kulturális, művészeti pályájuk elindításában és kiteljesedésében. A rendezvény ötletgazdái Farkas Bálint színművész, Bálint Emese színész, énekes, harmonika művész, Monspart Sarolta tájfutó világbajnok.

Kik nevezhetnek?
Bármely, magyarországi fogyatékossággal élő személy vagy csoport, a fogyatékosság
típusától és életkortól függetlenül. A csoport maximum 10 főből állhat.

Van-e nevezési díj?
Nincs nevezési díj.

Hogyan nevezhet?
Nevezni az elektronikus jelentkezési lap kitöltésével és e-mailben vagy postán történő
visszaküldésével lehet. A jelentkezéseket e-mailben a
paraszupersztar@meosz.hu
e-mail címre, vagy postán a 1032 Budapest, San Marco utca 76 címre lehet küldeni.

Jelentkezési határidő 2014. április 30. A nem a kiírásnak megfelelően beküldött, vagy határidő után
beküldött jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

A verseny kategóriái:
1. Előadó-művészet
2. Alkotóművészet
Mindkét kategóriában külön nevezési lapon és feltételekkel lehet nevezni.

Részletes kiírás:
Előadó-művészet
Ebben a kategóriában - a jelentkezések területi megoszlásától függően - területi, regionális
elődöntőket szervezünk. Ezek helyéről, időpontjáról a jelentkezések lezárulta után értesítjük
a résztvevőket.
A versenyre jelentkezőknek az előadandó produkcióról vagy korábbi, hasonló jellegű produkcióikról a jelentkezési lap mellékleteként e-mailhez csatolva vagy CD-n, illetve DVD-n videó vagy hangfelvételt kell csatolniuk. Azok a jelentkezők, akik nem tudják előzetesen bemutatni ily módon a portfóliójukat, a jelentkezési lapon ezt jelezzék, és a szervezők felveszik velük a kapcsolatot. A hangban vagy videón történő bemutatkozáshoz nem szükséges professzionális felvétel. Amennyiben a jelentkező a jelentkezési lapot és a portfóliót elektronikusan email-hez csatolva küldi be, a csatolmány mérete a 100 MB-ot nem
haladhatja meg.
A zsűri a beérkező produkciókat előszűri, a beküldött anyagok alapján kiválasztja azokat, akiket a területi döntőkre behív. A versenyre való jelentkezés tehát nem jelent automatikus részvételt a területi elődöntőkön.

Előadó-művészeti kategóriák
Az előadások időtartama maximum 5 perc lehet, kivéve a színjátszás kategóriát, ahol az időtartam maximum 10 perc. Jelentkezhetnek egyének és csoportok, a fellépő csoportok maximális létszáma 10 fő. Az elődöntők és döntő színpadtechnikáját, hangosítását a rendezők biztosítják.

Próza- és versmondás vers, prózarészlet

Kérjük a jelentkezéskor közölni az előadandó mű szerzőjét, címét.

Színjátszás színmű (részlet), musical (részlet), egyéb színpadi alkotások
A szükséges kellékekről vagy díszletekről a jelentkezőnek kell gondoskodnia. Kérjük a
jelentkezéskor közölni az előadandó mű szerzőjét, címét.

Ének
ezen belül nincs stílusbeli meghatározás (klasszikus, modern, pl.: opera,
könnyűzene, népdal, kórus) A kísérő zenét, amennyiben van, a jelentkezőnek kell
DVD-n magával hoznia MP3 formátumban.

Tánc
ezen belül nincs stílusbeli meghatározás (pl.: balett, modern táncok, néptánc)
A kísérő zenét, amennyiben van, a jelentkezőnek kell DVD-n magával hoznia MP3
formátumban.

Hangszeres zenei előadó-művészet, instrumentális (klasszikus,
könnyűzene), kamarazene

A saját hangszer szállításáról a jelentkezőnek kell gondoskodnia.

Egyéb
pantomim, stand up, bűvészkedés jelentkezőktől függően
A kellékeket a jelentkezőnek kell biztosítania.

Alkotóművészeti kategóriák
Jelentkezhetnek egyéni és csoportos alkotók. A jelentkezésekből előzsűrizés után választjuk ki a döntő résztvevőit. A legjobb alkotásokból vándorkiállítást szervezünk.

Fotó
egy versenyző maximum 3 fotóval vagy 1 fotósorozattal (max. 6 db) pályázhat. A fotókat digitálisan kell benyújtani legalább 5 megapixel méretben. A kiállítási példányok előállítását a rendező magára vállalja. Amennyiben a jelentkező számára a fotográfia valamilyen oknál fogva csak papíron áll rendelkezésre, illetve digitálisan nem tudja beküldeni, úgy ezt a jelentkezési lapon jelezni kell.
nevezés: a fotók jó minőségben papírra nyomtatva, vagy elektronikus úton beküldve.

Film
Egy versenyző maximum 1 filmmel, legfeljebb 10 perc terjedelemben pályázhat.
nevezés: Kizárólag digitálisan beküldött ..mp4 vagy flv formátumú film csatolásával a jelentkezési laphoz. A döntőhöz kapcsolódó vetítéshez a zsűri a nevezett alkotást DVD-n is
bekérheti.

Festmény
olaj, akvarell, tempera, stb.
mérete: maximum 60x90 cm
egy versenyző maximum 3 festménnyel pályázhat
nevezés: Festményenként legalább 1 de max. 3 db jó minőségű, a benevezett alkotásról készült digitális fotó beküldésével lehet pályázni. A döntőbe bezsűrizett alkotások szállításáról,
biztosításáról stb. a jelentkezővel való előzetes egyeztetés után döntünk. Előzsűrizés előtt eredeti festményt beküldeni tilos! Amennyiben digitális fotográfiát nem tud a képről küldeni, azt a
jelentkezési lapon jelezni kell, a szervezők felveszik a kapcsolatot a foto elkészítése céljából.

Grafika
ceruza-, szén- és tusrajz, számítógépes grafika stb.
mérete: maximum 60x90 cm
egy versenyző maximum 3 grafikával pályázhat
nevezés: Grafikánként legalább 1, de max. 3 db jó minőségű digitális fotó beküldésével lehet pályázni. A döntőbe bezsűrizett alkotások szállításáról, biztosításáról stb. a jelentkezővel való
előzetes egyeztetés után döntünk. Előzsűrizés előtt eredeti grafikát beküldeni tilos! Amennyiben digitális fotográfiát nem tud küldeni, azt a jelentkezési lapon jelezni kell, a szervezők
felveszik a kapcsolatot a fotó elkészítése céljából.

Kisplasztika
anyaga a szobrászat által feldolgozható bármilyen anyag lehet
mérete: maximum 40 cm széles
és maximum 60 cm magas lehet, súlya nem haladhatja meg a 20 kg-ot
egy versenyző maximum 3 kisplasztikával pályázhat nevezés: Művenként legalább 1, de max. 3 db jó minőségű digitális fotó beküldésével lehet pályázni. A döntőbe bezsűrizett alkotások szállításáról, biztosításáról stb. a jelentkezővel való előzetes egyeztetés után döntünk. Előzsűrizés előtt eredeti alkotást beküldeni tilos! Amennyiben digitális fotográfiát nem tud küldeni, azt a jelentkezési lapon jelezni kell, a szervezők felveszik a kapcsolatot a fotó elkészítése céljából. A művet körbe kell fotózni, hogy minden oldalról látszódjon.

Népi- és iparművészeti alkotás
faragás, hímzés, szövés, horgolás, kosárfonás, ékszerkészítés stb.
mérete: maximum 40 cm széles és maximum 40 cm magas lehet,
súlya nem haladhatja meg a 20 kg-ot
egy versenyző maximum 3 alkotással pályázhat
nevezés: Művenként legalább 1, de max. 3 db jó minőségű digitális fotó beküldésével lehet pályázni. A döntőbe bezsűrizett alkotások szállításáról, biztosításáról stb. a jelentkezővel való
előzetes egyeztetés után döntünk. Előzsűrizés előtt eredeti alkotást beküldeni tilos!
Amennyiben digitális fotográfiát nem tud küldeni, azt a jelentkezési lapon jelezni kell, a szervezők felveszik a kapcsolatot a foto elkészítése céljából.

Saját irodalmi alkotás
vers, novella, esszé, mese stb.
terjedelme: maximum 12 000 karakter szóközökkel
egy versenyző maximum 3 írásművel pályázhat, de a 12 000 karaktert az írásművek összessége nem haladhatja meg.
nevezés: Az alkotásokat elektronikus úton a jelentkezési lappal együtt kell beküldeni ..doc, .txt, .pdf formátumok valamelyikében. Amennyiben az alkotó művésznek nem áll rendelkezésre elektronikus beküldési lehetőség, úgy a műveket postai úton, három példányban kell benyújtani a nevezési lappal egyidejűleg.

Díjazás
Az előadó-művészi és alkotóművészi pályázatok összdíjazására 1 millió forint áll rendelkezésre. A díjak mértékét, kiadását a zsűri határozza meg.

Szabályzat
1. Valamennyi jelentkező a jelentkezés beküldésével tudomásul veszi, hogy adatait rögzítik és nyilvántartják.
2. A jelentkezők tudomásul veszik, hogy területi elődöntőkön, az országos döntőn, az ezekhez kapcsolódó rendezvényeken fotók és videó-, valamint hangfelvételek készülnek róluk. E feltételek engedélyezési, sugárzási és szerzői jogát a MEOSZ birtokolja és adja tovább.
3. Az alkotó művészi pályázat jelentkezői a jelentkezéssel hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelentkezésben foglalt műveiket a MEOSZ nyilvánosságra hozza, megjelenítse, nonprofit publikációkban közreadja, promóciós anyagokban szerepeltesse, időbeni és minden egyéb korlátozás nélkül használja, kiállításokon szerepeltesse. E feltétel tudomásul vétele nem jelenti a szerző szerzői jogainak, valamint az alkotáshoz fűződő tulajdonjogának átadását, illetve korlátozását. Az alkotóművészeti pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek, emberábrázolások nyilvános bemutatásával okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség őt terheli. A pályázat kiírói és lebonyolítói személyiségi és szerzői jogi kérdésekben jogi felelősséget nem vállalnak.
4. Az elődöntők és döntők zsűrijét a MEOSZ elnöke kéri fel. A zsűrik döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
5. A kiállítások és rendezvények színvonalas megrendezésének feltételeit kiírók biztosítják. Ebben benne foglaltatik a résztvevők lehető legnagyobb mértékű akadálymentességi feltételeinek biztosítása, a beküldött alkotások vagyonvédelmének biztosítása.
6. A rendezők fenntartják maguknak a jogot, hogy amennyiben úgy látják, egy-egy produkció szakmai vagy fizikai segítségre szorul, azt külön megadhassák. Ez természetesen csak a fogyatékosságból eredő hátrányok leküzdésére szorítkozhat, nem a produkció vagy a műalkotás művészi színvonalának emelésére.
7. A rendezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a beérkező jelentkezések függvényében egyes kategóriákat töröljenek, vagy új kategóriákat hozzanak létre.

A lebonyolítás várható időpontjai
Jelentkezési határidő: 2014. április 30.
Előzsűrizés, területi döntők: 2014. május 15 - szeptember 30.
Döntő: 2014. december 5.
Kiállítások, antológia megjelentetés, a nyertes produkciók és alkotások bemutatása,
promóciója: 2014. december 5 - 2015. június 30.
2014. március 6.

Dr. Hegedűs Lajos,
a MEOSZ elnöke
doboz alja
oldal alja