ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

ki a megváltozott munkaképességű?

2013. július 10. 16:56

Szerintem ez nemcsak a munkáltatókat érinti, hanem mindannyiunkat. Alább a megváltozott munkaképességű munkavállalókról szóló törvény legújabb módosítása: 


Tisztelt Támogatott Munkáltatók! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Honvédelmi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló
2013. évi XCVII. Törvény 76. §-a módosította a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI.
Törvényt ( MMTV ). 

A módosítás a Magyar Közlöny 102. számában jelent meg. 

A módosítás a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztathatóságával kapcsolatban fontos változásokat tartalmaz, kibővíti a támogatással foglalkoztatható
megváltozott munkaképességű személyek körét az alábbi módon: 

76§ (2) bekezdés: 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény 38. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép: 

„(3) A 25. § alkalmazásában megváltozott munkaképességűnek kell tekinteni 

a)       azt a személyt is, aki a 30.§ (4)-(5) bekezdése vagy a 32. § (1) bekezdése alapján rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban részesül,
a felülvizsgálat alapján hozott döntés jogerőre emelkedésének napjáig, de legkésőbb a rá irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséig, 

b)       a rokkantsági járadékban részesülő személyt is a rá irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséig, 

c)       a 33. § (1) bekezdése alapján rehabilitációs ellátásban részesülő személyt is a felülvizsgálat alapján hozott döntés jogerőre emelkedésének napjáig,
de legkésőbb a rá irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséig, 

d)       az a)-c) pont alá nem tartozó személyt is, akinek a foglalkoztatása alapján a munkáltató 2012. decemberében megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtott költségvetési támogatásban részesült, a 26/A § szerinti hatósági bizonyítvány kiállításának napjáig, de legkésőbb 2013. december
31-ig. 

A módosítás 2013. június 30-tól lép hatályba. 

Mayer László 

NRSZH Foglalkozási Rehabilitációs és AkkreditációsFőosztály 

Tel: 06-1-462-66-03 

e-mail:
mayerl@nrszh.hu 

* * *
Az én olvasatomban továbbra is az jelenik meg, hogy a rehab munkáltatók által bértámogatásban foglalkoztatni kívánt munkavállalóknak, itt elsősorban rokkantsági
ellátottakról beszélek, nem nélkülözi a komplex felülvizsgálaton való részvételt. E törvényi rendelkezésnek (álláspontom szerint) az a helyes célja, hogy
2014. január 1-et követően is lehessen foglalkoztatni azon munkavállalókat, akik az idén jelenkeznek komplex felülvizsgálatra, de a dec. 31-ig terjedő
időben nem kerül rájuk sor (bármilyen ok miatt). Tehát felülvizsgálatra azoknak, akik jövőre is szeretnének bértámogatott munkahelyen dolgozni, feltétlenül
jelentkezniük kell, mert a szeptemberben kiírandó pályázaton a munkáltatóknak erről tudniuk kell a kapacitás igénylése miatt. Itt erről nem írok többet.
Igen fontos rendelkezése a törvénymódosításnak, hogy a rokkantsági járadékosok esetében nem kell felülvizsgálatra menniük, és nyugdíjkorhatáruk betöltéséig
megváltozott munkaképességűként bértámogatott munkahelyen foglalkoztathatók. Ehhez csupán a rokkantsági járadékot megállapító határozatra van szükség,
igazolásgyanánt.
Ez a törvénymódosítás egyszerű, közérthető magyarázata.   

doboz alja
oldal alja