ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Egyesületünkről


egyesületünkről

 

Egyesületünk 2004. június 15.-én alakult meg a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének átalakulása során. Egyesületünk elődszervezetének tekinti a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Bács-Kiskun Megyei Szervezetét, amely már 1965-ben megalakult. A szövetség minden tevékenységét, szolgáltatását maradéktalanul átvállalta és bővíteni igyekszik. Tevékenységünk ugyan Bács-Kiskun Megyére korlátozódik, de 2005-től több olyan szolgáltatásunk is van, amelyek már országos hatáskörűek (ld. a szolgáltatásaink címszó alatt). Az egyesület kiemelten közhasznú szervezetként működik. Létrejötte óta 8 kistérségi terület szerveződött újjá. Ezeken a területeken a vak, illetve gyengénlátó emberek ügyeit szintén sorstársaik koordinálják. Helyi forrásokat, szponzorokat kutatnak fel, rendszeres kulturális, társadalmi életet szerveznek.

Az egyesület minden téren igyekszik eleget tenni a törvényben szabályozott feltételeknek. A vezetőség kéthavonta ülésezik és ellátja a szervezet operatív vezetését a közgyűlések között. Az elnökségi üléseken az aktuális problémákat, pályázati lehetőségeket tárgyalja meg az 5 tagú vezetőség. Szervezetünk évente egyszer közgyűlést tart a Katona József Bács-Kiskun Megyei könyvtár épületében. 2005-ben elindítottunk egy programot, amely az ép fiatalokat célozza meg. Több iskolában is jártunk, ahol a gyerekeknek előadásokat tartva bemutattuk a "más" hasonló korú gyerekek életét, mindennapjait. A gyerekek az előadások alatt kipróbálhatták a "vakos" segédeszközöket és kérdéseket tehettek fel.

Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy cégeket, vállalkozókat és vállalatokat keressünk fel, ahol az aktív munkakorú látássérülteket alkalmazni tudják. Jelenleg a megyében több, mint 30 látássérült dolgozik. Fontos, hogy minél többen helyezkedjenek el a nyílt munkaerőpiacon. Fontos a felnőtt korban látásukat vesztett emberek rehabilitációja, lehetőleg a tragédia bekövetkeztének pillanatában, de legalábbis a lehető leghamarabb, így ugyanis kisebb a trauma, kevésbé sérül az egyén önképe és hamarabb illeszkedik vissza eredeti környezetébe az érintett személy, kismértékben veszti el önbizalmát, és képes lesz teljes értékű életet élni. Kiemelt területként kezeljük a fiatalok, illetve a gyermekek kérdését. Számukra a legfontosabb, hogy minél hamarabb bekerüljenek a rendszerbe, akár már óvodás korban is, de legkésőbb iskolás korukban. Segítséget nyújtunk az integrált oktatás feltételeinek megteremtésében, esetlegesen támogatjuk segédeszközeiket vagy ezek anyagi forrásának biztosítására szponzorokat kutatunk fel. Amennyiben az integrált oktatásban való részvétel valamilyen oknál fogva nem jöhet létre, a megfelelő speciális iskolát keressük meg számukra. Az iskolai tanulmányok után fontos, hogy a fiatal látássérült eldönthesse, hogy tovább kíván-e tanulni, vagy szakmát akar elsajátítani, esetleg munkát szeretne vállalni.

Minden esetben támogatjuk, segítjük és minden számbajöhető lehetőségről felvilágosítást nyújtunk számára. Mivel Egyesületünk a megyében élő összes látássérült érdekeit képviseli, problémáit igyekszik orvosolni, segítséget nyújtani a lehetőségek felkutatásában, ezért tevékenysége sokrétű, szerteágazó és rendkívül összetett. Szűkös anyagi forrásaira való tekintettel igyekszik minden lehetőséget megragadni, amelyből a vak és gyengénlátó emberek társadalmi befogadottsága nő és életminősége javul.
doboz alja
oldal alja