ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Pályázatok - Támogatások


Pályázatok - Támogatások


A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének pályázatai


A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének 2024. évi segédeszköz pályázata

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Kérjük, kitöltés előtt az alábbi tájékoztatót szíveskedjék figyelmesen elolvasni.
A pályázati adatlap minden pontja kötelezően kitöltendő.

A pályázat beadásának időtartama: 2024. január 01. és 2024. december 31. között folyamatosan.

Kik pályázhatnak:
Pályázhat minden olyan látássérült személy, aki a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének 2024. évi tagdíját 2023. december 31-ig kiegyenlítette.

Nem pályázhat:
A. Nem rendelkezik tagsági viszonnyal a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületénél.
B. Pályázatát nem a 2024-es pályázati adatlapon nyújtotta be.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot személyesen az egyesület irodájában ügyfélfogadási időben, hétfőtől péntekig 9.00-15.00 óra között vagy postán lehet benyújtani.

A pályázati anyagot az egyesület honlapjáról:
http://www.bacsvakok.hu/dokumentumok is le lehet tölteni, de postai úton is kiküldjük az adatlapot!

Támogatott segédeszközök:
A pályázaton az alábbi segédeszközökre igényelhető támogatás:
- beszélő eszközök (órák, mérlegek, stb.),
- tapintható (órák, háztartási eszközök, játékok, braille térkép- és írógép, stb.),
- látást segítő (nagyítók, szemüvegek, stb.),
- közlekedést segítő (fehérbotok, eszközök, stb.),
- Telefonhoz és számítógéphez (képernyő nagyító és felolvasó program),
- Beszéd program futtatására alkalmas (IPhone, mobiltelefonok, táblagépek),
- számítógép, laptop, netbook, scanner, diktafon, CD lejátszó, MP3 lejátszó
- Beszélő háztartási gépek (mosógép, robot porszívó)
- rekreációs tevékenység támogatása (sport és kulturális tevékenység),
- vakvezető kutya igénylés,
- Vakvezető kutya etetéséhez szükséges táp

Minden egyéb eszköz vásárlása esetén kérjük, hogy érdeklődjön, hogy az beletartozik-e a támogatott eszközök listájába!

Kérjük nyilatkozzék a pályázati adatlapon!
Az elnyert támogatást személyesen (készpénzben), Átutalással (folyószámlára), vagy Postai utalványon kéri?

A pályázati adatlap kötelező mellékletei:

1. A vásárolt segédeszközről saját névre kiállított eredeti számla.
(A számlát kérésre visszajuttatjuk, a pályázat elbírálását követően.)
2. Vakvezető kutyával közlekedő látássérült igazolvány másolata, amennyiben kutyaeledel támogatására kérte a segédeszköz támogatást.

A számla kötelező adattartalma a következő:

1) a számla kibocsátásának kelte;
2) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja;
3) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette;
4) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe;
5) az értékesített termék megnevezése, és az annak jelölésére legalább az e törvényben alkalmazott VTSZ., ha e törvény a terméket erre való hivatkozással is jelöli, továbbá mennyisége, illetőleg a nyújtott szolgáltatás megnevezése, és az annak jelölésére legalább az e törvényben alkalmazott SZJ, ha e törvény a szolgáltatást erre való hivatkozással is jelöli, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető;
6) a teljesítés dátuma, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől;
7) az alkalmazott adó mértéke;
8) adómentesség esetében, valamint abban az esetben, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett, jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása
9 a) mentes az adó alól; vagy
9 b) azután a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett;

Kizáró okok:

- a pályázati adatlap hiányos kitöltése,
- a kötelező mellékletek hiánya,
- a mellékletként becsatolt számla hiányos kitöltése,
- ha a segédeszköz vásárlásáról szóló számla, régebbi mint 2024.01.01.
- ha a beadott igénylésben szereplő eszköz nem minősül segédeszköznek,
- ha a pályázathoz számla helyett nyugtát vagy blokkot csatolnak.

Kérjük, ellenőrizze, hogy a számlát kiállító szervezet a számlán minden adatot kitöltött-e, mert a hiányosan kiállított számlát nem áll módunkban elfogadni!
Hiánypótlásra egyszer van lehetőség, azzal a megkötéssel, hogy a hiánypótlásnak is legkésőbb 2024. december 31. napján 15.00 óráig be kell érkeznie az egyesület irodájába.

A beérkezett pályázatoknál az alábbi szempontok érvényesülnek:

Egy személy több pályázatot is benyújthat a támogatási időszak során, de a támogatás összértéke nem haladhatja meg a 20.000,- Ft-ot. Tehát, egy pályázó a 2024. évben 20.000,- Ft támogatásnál többet nem kaphat.
Az elnökség saját hatáskörben egyénileg bírálja el a pályázatokat az alábbi szempontok alapján:
- Támogatásra benyújtott segédeszköz értéke
- Igénylő aktivitása az egyesület életében
- Korábban elnyert támogatások mértéke
- A támogatás átvételének mely módját választotta a pályázó

A pályázat elbírálása:

A pályázat elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik.
A pályázható keretösszeg: 648.171,- Ft.
Az elnökség fenntartja a jogot, hogy:
- amennyiben a keretösszeg 2024. december 31. előtt kimerülne, újabb forrásokat vonjon be, és a legkésőbb 2024. december 31. napján 15.00 óráig beérkezett pályázatok javára részben vagy egészben azt a pályázók támogatására fordítsa!
- amennyiben forrást nem tud bevonni, akkor a pályázatot 2024. december 31. napja előtt felfüggessze és a felfüggesztés tényéről az általa működtetett weboldalon, illetve elektronikus hírlevelében értesítse az egyesület tagságát.

Elbírálásra alkalmas pályázat az a pályázat, amely hiánytalanul az elnökség rendelkezésére áll. Az elbírálás csak az esetleges hiánypótlást követően történik meg. A pályázat nyerteseit telefonon vagy e-mailben értesítjük.
Az egyesület elnöksége fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek minősítse és elutasítsa. Az elnökség döntése ellen jogorvoslati kérelemnek helye nincs.

A pályázati támogatásból finanszírozott eszköz tulajdonjoga 3 évig másra nem ruházható át, és megléte ez alatt az idő alatt ellenőrizhető.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének 2024. évi Tanulmányi pályázat kiírása

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete támogatni kívánja az iskolarendszerű tanulmányokat folytató tagjait, ezért az elnökség 2024. évre vonatkozóan tanulmányi támogatásra pályázatot ír ki.
A tanulmányi támogatás összegét az egyesület az MVGYOSZ adó 1%-ból és az Első Kecskeméti Lions Klubtól kapott támogatásból finanszírozza, illetve annak elfogyása esetén saját forrást vesz igénybe.
Az elnyerhető támogatás összege a pályázó nevére kiállított számla értékétől függ, de pályázónként maximum 20.000,-Ft támogatásban részesülhet.

Támogatott vásárlások:
- tankönyvek, füzetek
- tanulmányok folytatásához szükséges eszközök (pl írószer, tolltartó, táska, stb)
- iskolai beiratkozási díj, tandíj, étkezési díj, korrepetáló tanár díja, nyelvvizsga
- hangszervásárlás
- egyéb, a látássérült tanulókat segítő eszközök

Feltételei:
1. Bácsvakoknál érvényes tagsági viszonnyal rendelkezik, 2024. évre vonatkozó tagdíját 2023. december 31-ig befizette.
2. A diák / hallgató tanulmányait nappali/levelező/esti tagozaton végezze.
Hiteles dokumentummal igazolja, hogy az aktuális félévben végzi a tanulmányait.

Beküldendő dokumentumok:
 hiánytalanul kitöltött „Pályázati adatlap a 2024. évi Tanulmányi támogatáshoz"
 a 2024 tanévről szóló iskolalátogatási igazolás
 pályázó nevére szóló számla, mely nem régebbi mint 2024. január 01

A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatot személyesen az egyesület irodájában ügyfélfogadási időben,
hétfőtől péntekig 9.00-15.00 óra között vagy postán lehet benyújtani.
A pályázati anyagot az egyesület honlapjáról:
http://www.bacsvakok.hu/dokumentumok is le lehet tölteni, de postai úton is kiküldjük az adatlapot!

LETÖLTHETŐ TANULMÁNYI TÁMOGATÁS ADATLAP 2024
Támogatások


Egyesületünk tagjai, az alábbi támogatásokban részesültek


A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete segédeszköz pályázatának nyertesei

Segédeszköz támogatások


A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete tanulmányi támogatásában részesültek

Tanulmányi támogatások


Az Első Kecskeméti Lions Klubtól kapott adományok

Az Első Kecskeméti Lions Klub adományai


Egyéb támogatásokban részesültek tagtársaink

Egyéb támogatások


Egyesületünk az alábbi támogatásokat nyerte el


A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) által nyujtott támogatások

Az NRSZH támogatásai


A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) támogatásai

Az MVGYOSZ támogatásai


A személyi jövedelemadó 1% felajánlásaiból (MVGYOSZ) adományok

Az SZJA 1% - MVGYOSZ


A Személyi jövedelemadó 1% (saját jogú) adományok

Az SZJA - saját jogú


A Bács-Kiskun Megye Önkormányzatától kapott támogatások

A BKKM Önkormányzatától kapott támogatások


A Nemzeti Civil Alapprogram szakmai és működési támogatásai

A Nemzeti Civil Alapprogram támogatásai


A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, Kecskeméti Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályának támogatásai

Munkaügyi Központ támogatásai


Egyéb pályázatok, ahol eredményesen szerepeltünk

Egyéb pályázatok

doboz alja
oldal alja